DN bảo hiểm nhân thọ dần tiếp cận kênh thương mại điện tử

Cùng với khung pháp lý đang dần hoàn thiện, một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang dần tính tới các giải pháp bán hàng qua mạng.

Đại diện một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thị trường chia sẻ, đây là hướng đi bắt buộc.

Xem thêm: Bảo hiểm thai sản LibertyBảo hiểm thai sản nào tốtbảo hiểm sức khỏe cho trẻ em

Theo Hiệp hội Bảo hiểm, hiện nay đã có nghị định về thanh toán điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm. Tuy nhiên, bởi chưa có hướng dẫn cụ thể nên tới thời điểm này, doanh nghiệp vẫn chưa thể áp dụng rộng rãi.

Tại một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thị trường, tổng giá trị quyền lợi thực hiện với mỗi hợp đồng qua hình thức trực tuyến hiện chưa quá 100 triệu đồng.

Theo (VTV)