DIV tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2008

div.jpgNgày 25/1/2008, tại Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) tổ chức hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2008 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Trần Minh Tuấn đã đến dự và phát biểu ý kiến.

Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn nhấn mạnh: “Việc Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba khẳng định vị trí và sự đóng góp của DIV những năm qua đối với nền kinh tế đất nước. Thay mặt NHNN, tôi trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực và có kết quả của các đồng chí”.
“Tôi đồng tình với báo cáo của đồng chí Tổng giám đốc, trong năm 2007 DIV đã đạt được nhiều kết quả rất triển vọng”. Với khẳng định này, Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn cho rằng, nhờ sự năng nổ, cố gắng của cả tập thể trong toàn hệ thống DIV, tất cả các chỉ tiêu hoạt động được đề ra từ đầu năm 2007 đều được hoàn thành tốt với những kết quả đáng khích lệ, trong đó nổi lên nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc cả về năng lực điều hành cũng như khả năng nghiên cứu, tác nghiệp…Những thành tích đạt được của năm 2007 sẽ là căn cứ quan trọng để DIV tiến quân vào năm 2008 với một chiến lược dài hơi hơn.Bản báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2007 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2008 dài 16 trang do TS.Bùi Khắc Sơn – Tổng giám đốc DIV trình bày đưa ra nhận định khái quát: Năm 2007 DIV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Chính phủ giao trong việc bảo vệ người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng. Điều này được thể hiện bằng sự nỗ lực, những việc làm cụ thể của toàn hệ thống DIV trong suốt năm qua thông qua hàng loạt những con số “biết nói”.
Năm 2007, DIV đã tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ và thực hiện cấp mới, cấp đổi, cấp lại, cấp bổ sung 830 Chứng nhận BHTG và nội dung BHTG; thu hồi chứng nhận BHTG của 1 QTDND cơ sở, 5 đơn vị không có chức năng huy động tiền gửi thuộc đối tượng được bảo hiểm và 41 chứng nhận của các ngân hàng do đổi tên và thay đổi mô hình hoạt động. Nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi (tính đến 31/12/2007) là 2.903 tỷ đồng đã được đầu tư dưới nhiều hình thức phù hợp, đồng thời nâng cao hiệu quả tích lũy quỹ nghiệp vụ. Đến nay, DIV đã thu phí BHTG của 1.063 đơn vị với tổng số tiền hơn 480 tỷ đồng, tăng 36% so với cuối năm 2006 và bổ sung 100% vào quỹ nghiệp vụ BHTG.
Trong năm qua, DIV đã thực hiện ủy nhiệm chi trả nhanh chóng, chính xác cho 16 người gửi tiền với tổng số tiền 477 triệu đồng tại QTDND Tân Hòa (tỉnh Kiên Giang), qua đó góp phần nâng cao niềm tin của người gửi tiền và ổn định hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
DIV đã tiến hành giám sát định kỳ đối với 100% số tổ chức tham gia BHTG (bao gồm 76 ngân hàng thương mại, 10 tổ chức tín dụng phi ngân hàng, 992 QTDND cơ sở và QTDND trung ương). Chất lượng báo cáo giám sát đã được cải tiến bằng cách khai thác thêm thông tin khách hàng và áp dụng phương pháp mới về phân tích rủi ro. Bên cạnh đó, năm 2007, DIV đã tiến hành kiểm tra hệ thống QTDTƯ, 236 QTDND cơ sở, 23 NHTM (gồm NHTM nhà nước, liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHTM cổ phần), 1 công ty tài chính trong việc chấp hành quy định BHTG và an toàn hoạt động. Công tác này đã được nâng cao cả về chất và lượng, chuyển dần từ kiểm tra tuân thủ sang kiểm tra an toàn. Qua kiểm tra, DIV đánh giá được thực trạng hoạt động, rủi ro hiện tại và tiềm ẩn của đơn vị để đưa ra cảnh báo yêu cầu các tổ chức tham gia BHTG có biện pháp điều chỉnh.
Với định hướng bảo hiểm tích cực, DIV xây dựng phương án mở rộng đối tượng được hỗ trợ tài chính (các QTDND cơ sở) đồng thời vẫn đảm bảo quy định quản lý và sử dụng vốn của Nhà nước. Việc theo dõi diễn biến thị trường, hoạt động của 979 QTDND cơ sở được các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện thường xuyên, liên tục để chủ động xem xét, đề xuất phương án thích hợp đối với các tổ chức gặp khó khăn về tài chính. Cụ thể: năm 2007, DIV đã cho vay hỗ trợ QTDND Dương Liễu (tỉnh Hà Tây) với số tiền 1,5 tỷ đồng giúp quỹ này vượt qua khó khăn tạm thời, nhờ đó đã củng cố niềm tin của người gửi tiền tại đây và góp phần ổn định hoạt động tài chính – ngân hàng trên địa bàn. Mặt khác, DIV cũng tiếp tục theo dõi và tham gia thanh lý 34 QTD bị giải thể, thu hồi tổng số tiền 973,8 triệu đồng (tổng số thanh toán các khoản phải trả là 962,18 triệu đồng, trong đó hoàn trả DIV là 547 triệu đồng).
Đặc biệt, trong năm qua DIV đã tham gia tích cực vào việc xây dựng Luật BHTG, họp Ban soạn thảo 1 phiên và tổ chức họp Tổ biên tập 4 phiên, đã hoàn thành dự thảo lần thứ 7 Luật BHTG; tổ chức nghiên cứu, đề xuất với Bộ Tài chính trình Chính phủ chỉnh sửa Quyết định 145/QĐ-TTg về quy chế quản lý tài chính của BHTGVN trên cơ sở mức vốn điều lệ tối thiểu cho hoạt động là 5.000 tỷ đồng.
Năm 2008 được Ban lãnh đạo DIV xác định là năm đẩy mạnh hoạt động, nâng cao công tác nghiệp vụ nhằm phát triển dài hạn và bền vững với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: 1. Chủ động triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng; 2. Tham gia tích cực vào việc xây dựng Luật BHTG để trình Quốc hội đúng thời hạn; 3. Sớm hoàn thiện các đề án nghiệp vụ (Tiếp nhận và xử lý tổ chức tham gia BHTG; Hệ thống phí theo mức độ rủi ro; Tiếp nhận các nguồn vốn hỗ trợ đặc biệt) trình Chính phủ phê duyệt; 4. Thực hiện tái cấu trúc bộ máy tại Trụ sở chính, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về BHTG và yêu cầu của quá trình hội nhập; 5. Nâng cao chất lượng báo cáo giám sát theo hướng tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm; 6. Tiếp tục triển khai Dự án Hiện đại hóa ngành tài chính và Hệ thống thông tin; 7. Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu và các dự án (Tự động hóa Văn phòng, Đề án Xây dựng cơ chế tiền lương, Đề án Xây dựng tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ, dự án Hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực trong toàn hệ thống). 8. Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin của DIV phù hợp với sự phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của Việt Nam và ngành ngân hàng; 9. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện văn hoá công sở DIV.
Tổng giám đốc Bùi Khắc Sơn đã yêu cầu các thành viên trong Ban điều hành, lãnh đạo các khối phòng ban tại trụ sở chính và lãnh đạo các chi nhánh ngay sau hội nghị này nhanh chóng triển khai và cụ thể hóa 9 nhóm nhiệm vụ nêu trên trong chương trình hành động năm 2008 của mình.
Mai Hương

 

Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn cũng nhất trí với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2008 của DIV; đồng thời nhấn mạnh 3 nội dung xoay quanh việc nhanh chóng tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy tăng trưởng về chất của DIV, mở rộng các hoạt động BHTG theo thông lệ quốc tế, việc tăng vốn điều lệ của DIV và bày tỏ tin tưởng DIV sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2008, tạo đà cho những năm tiếp theo khi nước ta có Luật BHTG.

 

Comments are closed.