DIV: Lãi từ hoạt động đầu tư vốn năm 2010 đạt 670 tỷ đồng, tăng 81% so với năm 2009

altTính đến 31/12/2010, tổng lượng vốn tạm thời nhàn rỗi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đã đầu tư là 6.599 tỷ đồng, tăng 34,56% so với cùng kì năm trước.Theo Ngân hàng Nhà nước, năm 2010, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đã đạt được nhiều kết quả trong việc triển khai chính sách bảo hiểm tiền gửi, bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và góp phần tích cực vào sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

Cụ thể, DIV đã thực hiện giám sát đối với 100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và kiểm tra tại chỗ gần 300 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tiếp tục thử nghiệm mô hình cảnh báo rủi ro đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Tính đến 31/12/2010, tổng lượng vốn tạm thời nhàn rỗi của DIV đã đầu tư là 6.599 tỷ đồng, tăng 34,56% so với cùng kì năm trước. Tổng lãi thu được từ hoạt động đầu tư vốn đạt 670 tỷ đồng, tăng 81% so với tổng số lãi thu được trong năm 2009.

Các khoản đầu tư sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi của DIV đều được quản lý đảm bảo hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn, được theo dõi sát sao và thu hồi đầy đủ gốc và lãi của các khoản vốn đầu tư đến hạn, nhằm nâng cao thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn và góp phần nâng cao năng lực tài chính của DIV.

Năm 2010, DIV đã cấp mới, cấp đổi, cấp lại, cấp bổ sung 1.215 Chứng nhận Bảo hiểm tiền gửi, tăng 402 chứng nhận so với năm 2009. Ngoài ra, DIV đã triển khai gói thầu tư vấn DT#1 trong khuôn khổ dự án Hiện đại hóa NHNN do Ngân hàng Thế giới tài trợ nhằm hiện đại hóa hệ thống.

Trong năm qua, DIV đã kịp thời giới thiệu cho toàn hệ thống Bộ nguyên tắc cơ bản về bảo hiểm tiền gửi do Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) và Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng phối hợp xây dựng đã được chính thức thông qua, đánh dấu bước tiến quan trọng của cộng đồng Bảo hiểm tiền gửi quốc tế, hướng tới bảo vệ tốt nhất người gửi tiền và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Bên cạnh đó, DIV cũng tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ IADI, đồng thời thắt chặt các hoạt động hợp tác quốc tế với các tổ chức Bảo hiểm tiền gửi tại Hàn Quốc, Đài Loan, Canada, Nhật Bản và tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Trung ương Sri Lanka; Ngân hàng Phát triển Châu Á…

Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động đến hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam, DIV đã chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, góp phần quan trọng vào việc duy trì niềm tin của người gửi tiền, không để xảy ra tình trạng hoảng loạn, rút tiền hàng loạt khỏi hệ thống ngân hàng.

Hoàng Ly

Theo SBV

Comments are closed.