dinhnguyet. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

Em làm bảo hiểm cho một công ty. Em chưa nắm rõ khi giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động (nghỉ ngắn ngày và nghỉ dài ngày) thì cần những thủ tục giấy tờ gì?Nghỉ bao nhiêu ngày thì cấn có giấy xuất viện?Khi người lao động nghỉ do bị tai nạn lao động thì ngoài “Giấy nghỉ việc hưởng BHXH” còn cần thêm giấy tờ gì nữa để giải quyết chế độ bảo hiểm cho họ không?Mong cac anh chị giải đáp giúp em, em cảm ơn các anh chị nhiều!
– Khi người lao động bị ốm đau thì có 2 trường hợp xảy ra:

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.