dinhmanhtd2@gmail.com. Hỏi về chế độ đi học thạc sĩ

Tôi hiện nay đang giảng dạy tại trường THPT DTNT Tương Dương 2, Tương Dương, nghệ An. năm học 2009-2010 tôi được cử đi học Cao học tại trường ĐHV theo thông tư 51 của Bộ tài chính lẽ ra tôi được hưởng các khoản gồm chi phí tiền lệ phí đào tạo và hỗ trợ tiền ăn ở mọi thủ tục đã làm xong và thủ trưởng đơn vị đã đồng ý. nhưng khi lên Kho bạc để rút tiền thì cán bộ kho bạc chỉ cho thanh toán tiền hỗ trợ thuê chõ nghỉ còn tiền học phí thì lại không thanh toán cho. Tôi xin hỏi cán bộ kho bạc làm vậy có đúng không?nếu đúng thì áp dụng cho những đối tượng nào?
Đề nghị bạn liên hệ Sở Giáo dục hoặc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An để được giải đáp chính xác những vướng mắc mà bạn đã nêu.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.