Điều kiện để hưởng bảo hiểm một lần thì phải làm như thế nào? Thành viên: vuikimvo87

Em làm ở một công ty tại Bình Dương. Tuy nhiên em đã nghỉ ngang không xin phép. Nghỉ trước hợp đồng ký. Khi em tới lấy sổ bảo hiểm thì công ty bảo là nghỉ ngang cho nên không cho nhận giấy thôi việc và chỉ trả hồ sơ cho em thôi . Công ty làm thế có đúng không? Và từ đó em nghỉ cho tới bây giờ đã gần 2 năm. Vậy bây giờ em muốn xin lãnh bảo hiểm một lần mà không có quyết định thôi việc của công ty thì phải làm sao? nếu được thì em phải làm sao? Kính mong diễn đàn trả lời giúp em với
Trường hợp bạn nghỉ ngang mà Cty không cấp quyết định thôi việc là sai với quy định. Bạn có thể gửi đơn đến thanh tra Sở lao động thương binh và xã hội để nhờ can thiệp.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.