Điều gì xảy ra tiếp theo trong ngành bảo hiểm: AI và máy học

(Webbaohiem) – Chào mừng bạn đến với “Điều gì xảy ra tiếp theo” trong Bảo hiểm. Trong chuyên mục này, bạn sẽ cùng với Salesforce khám phá các xu hướng công nghệ đột phá mới nhất trong lĩnh vực bảo hiểm. Với sự dẫn dắt của chủ nhà Nigel Walsh (thành viên góp vốn tại Deloitte), Alison Gordon-Pollard (Giám đốc tại Deloitte Digital) và Vicki Lintern (Giám đốc cấp cao tại Salesforce) sẽ nói chuyện với Satadru Sengupta (DataRobot) về trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (machine learning). Nội dung cuộc trao đổi cắt nghĩa AI là gì và ví dụ về AI trong thế giới doanh nghiệp từ Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Tài chính sáng tạo ở Luân Đôn.