Diễn đàn về nâng cao nhận thức và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em

Nhằm thực hiện chiến lược hoạt động của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy quyền tham gia (1 trong 4 nhóm quyền cơ bản) của trẻ em, tạo cơ hội cho trẻ em tham gia góp ý xây dựng Dự thảo Chương trình Hành động quốc gia Vì trẻ em giai đoạn 2011-2020, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam (Save the Children) tổ chức diễn đàn “Nâng cao nhận thức và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em , đóng góp ý kiến xây dựng chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 2011-2020” trong 2 ngày 20/11-21/11/2010, tại Hà Nội.

Tham gia diễn đàn là 100 trẻ em thuộc các câu lạc bộ phóng viên nhỏ , câu lạc bộ Quyền trẻ em, câu lạc bộ nghệ thuật, đội tuyên truyền măng non, các nhóm trẻ em nòng cốt… của 10 tỉnh thành Hà Nội, Thừa Thiên Huế , Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc , Phú Thọ , Thái Nguyên, Bắc Giang, Hòa Bình, Quảng Bình, Điện Biên. Các em là học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở có độ tuổi từ 10-16, đã từng tham gia các hoạt động truyền thông vì Quyền trẻ em trong các trường học và trên địa bàn dân cư, tại các địa phương và có khả năng đại diện cho các bạn nhỏ ở địa phương mình tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em 2011-2020. Cùng tham gia với các em là các anh chị cán bộ lãnh đạo, phụ trách trẻ em, tình nguyện viên đến từ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội đồng Đội, Nhà thiếu nhi, và các tổ chức NGOs….

Tham gia diễn đàn này, các em sẽ được tập huấn các kĩ năng về Quyền tham gia, cách phát hiện các vấn đề liên quan đến việc thực thi Quyền trẻ em tại cộng đồng, kĩ năng xây dựng các hoạt động thông qua các mô hình câu lạc bộ trẻ em nòng cốt nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy việc thực thi Quyền trẻ em (đặc biệt là Quyền tham gia) tại cộng đồng. Các em cùng nhau thảo luận, đưa ra các mong muốn và thông điệp nhằm xác định vị trí, vai trò của trẻ em trong việc thúc đẩy Quyền tham gia của trẻ em tại gia đình, nhà trường và cộng đồng. Sự đối thoại giữa trẻ em với các vị lãnh đạo Quốc Hội, Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể , các nhà hoạch định chính sách, các thành viên tham gia ban soạn thảo Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em 2011-2020, các tổ chức xã hội hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến trẻ em sẽ tạo ra sự kết nối giữa người lớn với trẻ em, tạo cơ hội cho các em có thể đưa ra những khuyến nghị, tham vấn về quyền tham gia của chính các em trong dự thảo mục tiêu Chương trình Hành động quốc gia giai đoạn 2011-2020.

Diễn đàn “Nâng cao nhận thức , thúc đẩy Quyền tham gia của trẻ em đóng góp ý kiến xây dựng chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 2011-2020” thực hiện với nguyên tắc lấy trẻ em làm trung tâm, các em sẽ có cơ hội cùng nhau tham gia thảo luận nhóm, thuyết trình, đối thoại, đề xuất sáng kiến để góp ý vào các mục tiêu của nhóm Quyền tham gia trong Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em. Thông qua các hình thức hoạt động mang tính sáng tạo, các thành viên tham dự diễn đàn sẽ đưa ra thông điệp, khuyến nghị về mục tiêu thúc đẩy quyền tham gia đích thực của trẻ em. Đồng thời, các em sẽ được trang bị những kiến thức để phát huy những sáng kiến và xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Câu lạc bộ các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em tham gia truyền thông về vấn đề này tại gia đình, nhà trường và cộng đồng. Đặc biệt các vấn đề thảo luận, những tham vấn, khuyến nghị của các em tại diễn đàn sẽ trở thành những tài liệu tham khảo quan trọng đối với cơ quan chức năng đang soạn thảo Chương trình Hành động quốc gia giai đoạn 2011-2011, một văn kiện quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em Việt Nam trong 10 năm tới ./.


Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.