Đề xuất cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người 90 tuổi trở lên

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành văn bản về công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.Theo đó, để thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ và Chương trình 33 của UBND TP về đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm 24.200 hộ nghèo trong năm 2011, TP chỉ đạo các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện, thị trấn, thị xã trong việc triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp giảm nghèo, an sinh xã hội.

Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo TP giao năm 2011; có văn bản báo cáo, xin ý kiến thường trực UBND TP về kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở hư hỏng, thực hiện trong 2 năm 2011-2012; phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo, đề xuất với UBND TP cấp thẻ BHYT cho người 90 tuổi trở lên chưa được cấp thẻ BHYT và hỗ trợ mổ tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh…

TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội TP 150 tỉ đồng để cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay và dạy nghề cho người khuyết tật năm 2011.   

X.Thu
Báo Lao Động – Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Comments are closed.