DB Insurance ‘rộng cửa’ vào Bảo hiểm Hàng không (AIC)

Các cổ đông đã tán thành nội dung DB Insurance Co., Ltd dự kiến mua lại 75% vốn VNI mà không cần chào mua công khai, với tỷ lệ chấp thuận tuyệt đối.

Bảo hiểm hàng không

Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (UPCOM: AIC) vừa công bố bản Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 diễn ra vào chiều 27/2.

Theo đó, tất cả các tờ trình đều được thông qua, gồm nội dung: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trần Trọng Dũng, DB Insurance (bên nhận chuyển nhượng 75% vốn AIC) không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đối với giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc bên nhận chuyển nhượng sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019.

Tuy nhiên, với nội dung bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị, do không có ứng viên nào được đề cử để bầu bổ sung, nên không được thực hiện trong phiên họp.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của AIC ghi nhận có sự tham gia của 29 cổ đông/ người đại diện cổ đông sở hữu 95,24 triệu cổ phiếu. Số phiếu của các cổ đông không có quyền lợi liên quan (không nằm trong nhóm cổ đông thực hiện chuyển nhượng cổ phần cho DB Insurance Co., Ltd) có tỷ lệ tán thành tới 99,9955%. Ngoài ra, cổ đông đại diện cho lượng cổ phiếu nhỏ (900 cổ phiếu) không có ý kiến. Số phiếu không tán thành là 0 phiếu.

Như Nhadautu.vn đã đưa tin, một nhóm 20 cổ đông liên hệ đến Tập đoàn T&T (19 cá nhân và 1 tổ chức) đã lên kế hoạch chuyển nhượng 75% vốn AIC cho DB Insurance.

Trước đó, DB Insurance cũng thông tin đang thực hiện thương vụ mua lại 75% vốn AIC – công ty bảo hiểm lớn thứ 10 tại Việt Nam. DB Insurance đánh giá AIC là sự bổ sung có giá trị cho danh mục đầu tư, đặc biệt khi tổng công ty này có mạng lưới bán hàng và thị phần đáng kể trong lĩnh vực bảo hiểm ô tô.

Trong ngày 27/2, UBCKNN cho biết “Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của AIC tại mức 100% là đầy đủ [..] Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện cập nhật, điều chỉnh trên hệ thống tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo quy định tại khoản 4 Điều 142 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Mức “room” ngoại nới lên 100% đồng nghĩa DB Insurance “rộng cửa” trong kế hoạch mua lại 75% cổ phần và nắm chi phối AIC.

Chốt phiên giao dịch 28/2, thị giá AIC chốt phiên đạt 13.900 đồng/CP, tăng 5,3% so với mức tham chiếu. Tính bình quân, giá cổ phiếu AIC là 14.370 đồng/CP. Đây là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp của AIC, với tổng mức tăng là 43,7%.

Theo Nhadautu.vn