Đầu tư trở lại nền kinh tế của ngành bảo hiểm ước đạt 185.772 tỷ đồng

(WBH) Ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho biết, số liệu tổng hợp từ Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho thấy, tổng doanh thu ngành cả năm ước đạt con số 85.491 tỷ đồng (tăng 22% so với năm 2015).

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 36.372 tỷ đồng (tăng 14,68% so với năm 2015), doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt  49.119 tỷ đồng (tăng 28,35% so với năm 2015).

Ước tính, cả năm 2016, toàn ngành bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 185.772 tỷ đồng (tăng 16% so với năm 2015), trong đó khối phi nhân thọ ước đạt 34.449 tỷ đồng; khối nhân thọ ước đạt 151.323 tỷ đồng.

Số tiền chi trả bảo hiểm cả năm 2016 ước đạt 26.737 tỷ đồng (giảm 1% so với năm 2015), trong đó khối phi nhân thọ ước đạt 12.571 tỷ đồng, khối nhân thọ ước đạt 14.166 tỷ đồng.

Kim Lan