Đầu tư cho CNTT trong bảo hiểm đạt 104 tỷ USD vào năm 2018

(Webbaohiem) – Nghiên cứu mới đây của hãng phân tích và tư vấn Ovum cho biết các doanh nghiệp bảo hiểm đang tăng cường ngân sách cho công nghệ thông tin (CNTT) nhằm chiếm lĩnh được những lợi thế trong điều kiện thị trường đang mở rộng. Đối với thị trường bão hòa thì cần chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động và sự linh hoạt của tổ chức, song với thị trường đang tăng trưởng thì mục tiêu hàng đầu là mở rộng nền tảng lõi và hạ tầng nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Các yếu tố này sẽ khiến cho khoản chi tiêu của các hãng bảo hiểm dành cho CNTT đạt mức 104 tỷ USD vào năm 2018.

Sự sụt giảm doanh thu khai thác mới trên thị trường bảo hiểm nhân thọ do tình trạng suy kiệt tín dụng là nguyên nhân khiến hàng loạt các công ty BHNT cắt giảm đáng kể ngân sách dành cho CNTT trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, đà tăng trưởng xuất hiện trở lại từ năm 2013 đã thúc đẩy các công ty này chuyển từ chiến lược cắt giảm chi phí sang chiến lược đầu tư vào các dự án CNTT trọng điểm. Điều này được thể hiện trong tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đối với ngân sách dành cho CNTT dự kiến đạt 5,4% giai đoạn 2014-2018.

Cụ thể, theo dự báo của Ovum, ngân sách ch CNTT ngành bảo hiểm nhân thọ trên toàn cầu sẽ đạt xấp xỉ 48 tỷ USD vào năm 2018. Còn đối với ngành bảo hiểm phi nhân thọ, chi tiêu cho lĩnh vực CNTT sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng CAGR là 4,6% với tổng ngân sách dự kiến đạt 58 tỷ USD vào năm 2018.

Theo ông Charles Juniper, chuyên viên phân tích cấp cao về công nghệ dịch vụ tài chính của Ovum: “Một trong những yếu tố thúc đẩy hoạt động đầu tư của ngành bảo hiểm toàn cầu vào lĩnh vực CNTT là sự chuyển dịch quyền lực về phía khách hàng. Khách hàng hiện nay đòi hỏi các hang bảo hiểm phải tương tác “mọi lúc, mọi nơi”, và điều này đã được phản ánh trong các ưu tiên của doanh nghiệp bảo hiểm.Vấn đề này có ý nghĩa rất quan trọng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, đặc biệt là tại các khu vực Bắc Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương với việc chú trọng vào nâng cao chức năng các kênh phân phối kỹ thuật số. Trong giai đoạn 2014-2018, chi tiêu cho lĩnh vực CNTT của ngành bảo hiểm phi nhân thọ sẽ đạt 22 tỷ USD với tỷ lệ CAGR 3,8% tại Bắc Mỹ, và 10 tỷ USD với tỷ lệ CAGR 6% tại châu Á-Thái Bình Dương”.

Đối với ngành bảo hiểm nhân thọ, chi tiêu cho CNTT lớn nhất sẽ tập trung tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, dự kiến đạt 13,5 tỷ USD và tỷ lệ CAGR 7,9% giai đoạn 2014-2018. Điều này xuất phát từ nhu cầu phát triển các hệ thống lõi nhằm khai thác được những cơ hội tăng trưởng lớn trong khuvực. Ông Charles Juniper nói tiếp: “Đà tăng trưởng mạnh tại châu Á-Thái Bình Dương trong 4 năm tới sẽ khiến khu vực này vượt qua châu Âu, trở thành thị trường lớn thứ hai trên thế giới. Đây là một phần trong xu hướng đang tiếp diễn với những dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ của châu Á-Thái Bình Dương, đối lập với chiến lược tập trung giữ khách hàng hiện có tại các thị trường đã bão hòa”.

Hoạt động đầu tư vào CNTT trong ngành bảo hiểm nhân thọ cũng thể hiện những chiều hướng khác nhau.Tại châu Âu, chi tiêu cho lĩnh vực này sẽ tăng trưởng CAGR 3,8% từ năm 2014 và vượt mức14 tỷ USD vào năm 2018. Việc nâng cấp hệ thống CNTT hướng vào các mục tiêu như giữ chân khách hàng (giải pháp then chốt là sử dụng các cổng thông tin trực tuyến) và cập nhật hệ thống chuyên biệt (legacy systems). Đây là những hoạch định có ý nghĩa sống còn trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động và cắt giảm chi phí.

Còn tại khu vực Bắc Mỹ, ngành BHNT sẽ phải tuân thủ hàng loạt các quy định pháp lý mới, khiến cho chi phí đầu tư cho hoạt động quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) và hệ thống thông tin quản trị (MIS) tăng mạnh. Theo dự báo của Ovum, ngân sách dành cho CNTT trong khu vực này sẽ tăng trưởng với tỷ lệ CAGR 4,9%, đạt mức xấp xỉ 16 tỷ USD vào năm 2018.

Thảo Phương(Theo Acturialpost).

{fcomment}

Comments are closed.