Đào tạo giám định viên bảo hiểm xe cơ giới

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo – Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm mở 2 lớp đào tạo giám định viên bảo hiểm xe cơ giới tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Trước đó, năm 2012, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo – Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm mở 2 lớp đào tạo giám định viên bảo hiểm xe cơ giới tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, được các doanh nghiệp, học viên đánh giá tích cực.

bao hiem, bảo hiểm, tin bảo hiểm, tin bao hiem, tin tức bảo hiểm, tin tuc bao hiem

Lớp học đào tạo giám định viên bảo hiểm xe cơ giới.

Các doanh nghiệp đã đề nghị mở rộng đối tượng đào tạo cho lãnh đạo chi nhánh, trưởng phó phòng xe cơ giới của chi nhánh, cán bộ làm công tác bồi thường, giám định đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ giám định được quy định tại thông tư 124 (có bằng đại học và có chứng chỉ đào tạo chuyên môn của các cơ sở đào tạo chuyên môn cấp).

Năm 2013, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tiếp tục phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo – Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm tiếp tục mở thêm một số lớp giám định bảo hiểm xe cơ giới. Khóa học thứ ba được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 10-14/4/2013 với 53 học viên đến  từ các tỉnh từ Đà Nẵng trở ra.

Khóa học thứ tư được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 22-26/4/2013 với 44 học viên đến từ các tỉnh TP từ Đà Nẵng trở vào. Các học viên là các cán bộ doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm có thực hiện công việc liên quan đến khâu giám định và giải quyết bồi thường bảo hiểm xe cơ giới.

alt

Các học viên được trang bị kiến thức kỹ thuật ô tô và xác định thiệt hại…

Sau khóa học, học viên được đào tạo kỹ thuật ô tô và xác định thiệt hại, thẩm định dự toán chi phí sửa chữa liên quan đến thiệt hại được bảo hiểm  bồi thường; được trang bị kỹ năng, kinh nghiệm giám định mức độ tổn thất xe cơ giới cũng như kinh nghiệm thu thập và phân tích hồ sơ tai nạn giao thông.

Tất cả các học viên kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ Giám định viên bảo hiểm xe cơ giới do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo – Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính cấp, có giá trị trên toàn quốc.

Trịnh Tuyết Nga

Nguồn: giaothongvantai.com.vn

{fcomment}

Comments are closed.