Đăng ký thất nghiệp trễ, có mất quyền lợi?

Nếu lần thất nghiệp đầu không được lãnh tiền thì lần sau sẽ hưởng nhiều hơn.
Khi mất việc làm, nhiều người lao động (NLĐ) rất lo lắng cho quyền lợi của mình. Nếu đăng ký thất nghiệp trễ hạn thì có bị mất tiền bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hay không? Hết tuổi lao động mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu thì NLĐ có được hưởng BHTN hay không?…

Ông Nguyễn Cao Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu Việc làm TP.HCM (Sở LĐ-TB&XH TP.HCM), cho biết:

Trong trường hợp đăng ký thất nghiệp trễ hạn hoặc chưa muốn hưởng ngay chế độ BHTN thì NLĐ có thể đợi lần sau hưởng nhiều hơn. Theo Điều 21 Nghị định 127 ngày 12-12-2008 của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHTN), thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi NLĐ bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Cộng dồn thời gian đóng BHTN

. Nói nôm na, nếu lần thất nghiệp đầu có lãnh tiền thì lần thất nghiệp sau sẽ lãnh ít hơn. Ngược lại, lần đầu không lãnh tiền thì lần sau hưởng nhiều hơn?

+ Đúng vậy. Theo khoản 3 Điều 16 Nghị định 127/2008, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng BHTN của người lao động.

Đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới tahiệu Việc làm TP.HCM. Ảnh: THÁI HIẾU

Chẳng hạn, ngày 1-1-2009, ông A làm việc tại Công ty X và đến ngày 30-6-2010 thì ông chấm dứt hợp đồng lao động. Ông A có tham gia BHTN trong thời gian làm việc 18 tháng. Sau khi thôi việc, ông A đăng ký thất nghiệp trễ hạn nên không đủ điều kiện hưởng BHTN của lần đăng ký này.

Đến ngày 1-1-2011 ông A làm việc cho Công ty Y và vào ngày 31-7-2012 thì ông chấm dứt hợp đồng lao động, có tham gia BHTN 19 tháng. Lúc đó, ông A đăng ký hưởng BHTN đúng hạn thì tổng thời gian đóng BHTN được cộng dồn để làm cơ sở tính hưởng trợ cấp thất nghiệp là 37 tháng và thời gian ông A được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng là sáu tháng.

Điểm khác nhau ở đây là: Nếu lần đầu đăng ký đúng hạn thì ông A được hưởng ba tháng trợ cấp thất nghiệp, lần sau ông A cũng được hưởng ba tháng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp đăng ký trễ hạn lần đầu thì lần sau ông A được hưởng đến sáu tháng trợ cấp thất nghiệp.

Hết tuổi lao động vẫn được trợ cấp

. Nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi không tiếp tục làm việc nhưng không đủ thời gian tham gia BHXH để hưởng lương hưu hằng tháng thì có được hưởng BHTN hay không?

+ Người đó vẫn được hưởng BHTN nếu có đủ điều kiện hưởng BHTN. Theo điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư 32 ngày 25-10-2010 của Bộ LĐ-TB&XH, trường hợp NLĐ đăng ký thất nghiệp quá bảy ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày bị mất việc làm nhưng nhiều nhất không quá 30 ngày tính theo ngày dương lịch kể từ ngày hết hạn đăng ký thất nghiệp sẽ được giải quyết hưởng BHTN nếu thuộc một trong các trường hợp sau: ốm đau, thai sản có giấy xác nhận của BV cấp huyện; bị tai nạn có giấy xác nhận của BV cấp huyện hoặc xác nhận của CSGT đối với trường hợp bị tai nạn giao thông; do thiên tai, dịch họa có xác nhận của chủ tịch UBND cấp xã.

Ví dụ: Ông B chấm dứt hợp đồng lao động ngày 22-8-2011 thì ngày thứ nhất trong thời hạn đăng ký thất nghiệp của ông B là 23-8-2011 và ngày 27-8, 28-8 là thứ bảy, Chủ nhật. Như vậy, thời hạn cuối cùng đăng ký thất nghiệp của ông B là ngày 31-8-2011 (bảy ngày làm việc kể từ ngày nghỉ việc). Nếu trong thời hạn đăng ký thất nghiệp trên ông B bị bệnh có giấy xác nhận của BV cấp huyện thì ông B vẫn được đăng ký thất nghiệp trễ hạn trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 30-9-2011 (30 ngày tính theo ngày dương lịch).

. Đối với những trường hợp đăng ký thất nghiệp trễ hạn nhưng không tiếp tục làm việc ở các đơn vị, doanh nghiệp… mà làm nghề tự do (buôn bán, làm vườn…) thì pháp luật có phương án nào giải quyết chế độ BHTN cho họ?

+ Ngoài quy định nêu trên, hiện chưa có hướng dẫn nào khác để giải quyết tình huống được nêu trong câu hỏi.

. Xin cảm ơn ông.

www.phapluattp.vn

Comments are closed.