Đã thu quỹ bảo hiểm thất nghiệp hơn 3.000 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đại Đồng, Cục truởng Cục Việc làm: Chưa nhận được tiền trợ cấp BHTN là do việc thực hiện các thủ tục chứng thực thất nghiệp mới thực hiện 10 ngày, trong khi thời gian hoàn tất thủ tục lên tới 22 ngày. (VTC News) – Tính đến ngày 14/1/2009, BHXH Việt Nam đã thu quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lên tới 3.066 tỷ đồng. Số người tham gia đóng là 5,4 triệu người, vượt xa con số dự khiến ban đầu ước đạt 3- 4 triệu người. Đó là con số vừa được Cục Việc làm (Bộ Lao đồng – Thương binh – Xã hội) công bố chiều qua tại Hà Nội.
Theo báo cáo nhanh của các Trung tâm giới thiệu việc làm trên cả nước, tính từ ngày 4/1 đến trưa ngày 14/1/2010, đã có 3.515 lao động đến đăng ký thất nghiệp, trong đó có 592 người hoàn thiện hồ sơ đề nghị được hưởng BHTN và mới chỉ có 298 người đã được Trung tâm xác định đủ điều kiện hưởng. Mức hưởng hiện đang trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra Quyết định trợ cấp thất nghiệp. Vì thế đến nay tính trên cả nước vẫn chưa có bất cứ trường hợp nào được nhận tiền BHTN.
Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Đại Đồng, Cục truởng Cục Việc làm cho biết: Do việc thực hiện các thủ tục chứng thực thất nghiệp bắt đầu thực hiện mới chỉ 10 ngày, trong khi thời gian hoàn tất thủ tục lên tới 22 ngày nên việc chưa có truờng hợp nào nhận tiền cũng là điều dễ hiểu.

Theo con số được Cục Việc làm công bố, hiện đã có 50 tỉnh có người đến đăng ký thất nghiệp. Trong đó, các tỉnh phía Nam có lượng người đăng ký thất nghiệp đông hơn rất nhiều hơn so với khu vực phía Bắc.

Cụ thể, TP.HCM có 1.926 người đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, trong đó 63 người nộp hồ sơ được hưởng, 20 người đang trình Giám đốc ra quyết định hưởng. Bình Dương có 655 người đến đăng ký thất nghiệp trong đó 306 người nộp hồ sơ hưởng, 243 người đang trình Giám đốc Sở ra quyết định hưởng. Đồng Nai có 131 người đăng ký thất nghiệp trong đó có 27 người nộp hồ sơ hưởng, 2 người đang trình Giám đốc Sở ra quyết định hưởng.

Hà Nội có 62 người đăng ký BHTN và chỉ có 1 người thất nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị được hưởng . Nhiều tỉnh khác vẫn chưa có người nào đến đăng ký thất nghiệp như: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Lai Châu…

Luật BHTN có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009 nhưng phải một năm sau mới bắt đầu thực hiện chi trả. Theo đó, lao động đóng BHTN đủ từ 12 tháng trở lên, khi bị thất nghiệp nếu có đăng ký thất nghiệp với các trung tâm giới thiệu việc làm và chưa tìm được việc làm trong thời gian quy định, thì được nhận BHTN.

Ngày 4/1/2010, việc thực hiện chi trả BHTN bắt đầu được thực hiện trên toàn quốc. Tuy mới chỉ thực hiện chi trả được 10 ngày nhưng việc thực hiện đã bộc lộ nhiều vướng mắc, trong đó chủ yếu liên quan tới người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm.

 
PV

Comments are closed.