Đa số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lỗ mảng bảo hiểm

bao hiem, bảo hiểm, tin bao hiem, tin bảo hiểm, tin tuc bao hiem, tin tức bảo hiểmNếu tính riêng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, có tới 17/29 DN bảo hiểm phi nhân thọ lỗ về bảo hiểm, với tổng số lỗ của cả thị trường này là 161,9 tỷ đồng.

Theo thống kê của Cục quản lý và giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), trong mảng bảo hiểm phi nhân thọ, có 7/29 DN bảo hiểm phi nhân thọ lỗ trước thuế.

Lý do lỗ là do hoạt động kinh doanh bảo hiểm lỗ mạnh, trong khi lãi hoạt động đầu tư không đủ bù đắp.  Các công ty này gồm Liberty, AIG, Groupama, Cathay, ACE. Riêng VASS lỗ cả hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc và hoạt động đầu tư tài chính.

Nếu tính riêng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, có tới 17/29 DN bảo hiểm phi nhân thọ lỗ về bảo hiểm, với tổng số lỗ của cả thị trường này là 161,9 tỷ đồng (năm 2011 lỗ 194,7 tỷ đồng).

Mặc dù vậy, vẫn có nhiều DN bảo hiểm phi nhân thọ có lợi nhuận trước thuế năm 2012 tăng cao so với năm 2011, trong đó có nhiều DN có lãi trong hoạt đông kinh doanh bảo hiểm.

Về hoạt động đầu tư tài chính, năm 2012, lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính toàn thị trường phi nhân thọ ước đạt 1.745 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2011.

Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn

{fcomment}

Comments are closed.