Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi: Hỗ trợ tài chính các tổ chức tín dụng

bhtg1.gifNếu dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) được thông qua vào cuối năm 2008 như lộ trình, các tổ chức tín dụng bị phá sản có thể được hỗ trợ tài chính bằng nhiều hình thức. Hôm qua (11.4), Ban soạn thảo Luật BHTG do NHNN chủ trì tiếp tục có buổi làm việc nhằm hoàn thiện bản dự thảo Luật BHTG.

Dự thảo bước đầu đề xuất xây dựng mô hình TCty BHTG VN và được thực hiện các hoạt động giám sát, kiểm tra nhằm mục đích quản trị, giảm thiểu rủi ro cho quỹ BHTG.

Theo đó, ngoài các hoạt động như cấp và thu hồi chứng nhận BHTG đối với các tổ chức tham gia và chi trả tiền gửi được bảo hiểm, TCty BHTG VN sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ tài chính cho các tổ chức tham gia bị giải thể hoặc phá sản. Việc hỗ trợ có thể dưới các hình thức như cho vay, bảo lãnh, mua lại các khoản nợ của khách hàng tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Trong 7 năm kể từ ngày được thành lập, hệ thống BHTG VN đã xử lý 34 quỹ tín dụng nhân dân bị giải thể bắt buộc và chi trả tiền bảo hiểm cho 1.425 người gửi tiền với số tiền là 16,8 tỉ đồng. Song theo ông Nguyễn Như Minh – Phó TGĐ BHTG VN, hoạt động hỗ trợ tài chính của hệ thống BHTG VN mới mang tính chất thí điểm và chưa được coi là một phương pháp bảo hiểm nhằm xử lý các tổ chức tham gia bảo hiểm có nguy cơ đổ vỡ. Hoạt động hỗ trợ tài chính đến nay thực chất chỉ là công cụ giúp NHNN can thiệp điều tiết thị trường.

Theo Lao Động

Comments are closed.