Cục An toàn Lao động: Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2010

Chiều ngày 24/12/2010, Cục An toàn Lao động đã tổ chức Hội nghị công chức viên chức, tổng kết công tác năm 2010 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân và Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

     Theo báo cáo, năm 2010, Cục đã chủ trì xây dựng trình Bộ để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2281/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình Quốc gia về An toàn lao động – Vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015; Đề án Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, Cục còn nghiên cứu xây dựng trình Bộ 6 Thông tư về điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm định an toàn lao động; chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động; quy trình kiểm  định các công trình vui chơi công cộng…Ngoài ra, Cục còn nghiên cứu để ban hành nhiều văn bản khác.

     Trong công tác chỉ đạo hướng dẫn, Cục đã chủ động kịp thời triển khai Chương trình Quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động năm 2010 tới các bộ, ngành và xuống tận địa phương; Tổ chức họp Hội đồng Quốc gia về Bảo hộ lao động; Chủ động đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc trong các dịp ngày nghỉ lễ, tết cho các đơn vị hành chính sự nghiệp; Tham gia góp ý 36 dự án Luật, dự thảo các Nghị định của Chính phủ, dự thảo Thông tư của các bộ về các lĩnh vực có liên quan.

     Cục cũng đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chương trình BHQG và kiểm tra công tác ATVSLĐ tại một số tỉnh; Kiểm tra hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và kiểm tra chất lượng sản phẩm tại 5 tổ chức kỹ thuật.

     Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động, Cục đã thông báo 2 dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá 4 dự thảo quy chuẩn; tổ chức nghiên cứu xây dựng 4 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị nâng, an toàn lao động đối với công việc hàn điện, về khẩu trang lọc bụi và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động trong khai thác, chế biến đá; tổ chức 8 khóa tập huấn về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các  kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động, thanh tra lao động của các địa phương và cán bộ quản lý kỹ thuật trong các doanh nghiệp; tổ chức đánh giá năng lực và trình Bộ chỉ định cho 6 tổ chức kiểm tra chất lượng.

     Công tác thông tin tuyên truyền và huấn luyện về an toàn lao động cũng được được đẩy mạnh. Tính đến hết tháng 11/2010, đã tổ chức được 156 lớp huấn luyện với 12.300 lượt học viên là người sử dụng lao động, cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác an toàn và người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Ngoài ra, còn tổ chức theo Chương trình quốc gia năm 2010 được 68 lớp huấn luyện với 2.500 lượt học viên tham gia.

     Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích mà cán bộ, viên chức Cục An toàn Lao động đã đạt được trong năm 2010, đồng thời nhắc nhở đơn vị cần tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những điểm còn hạn chế. Sau hội nghị này, cần khẩn trương xem xét  lại những tồn tại của năm cũ để triển khai thực hiện ngay trong những tháng đầu năm, rà soát thật kỹ và đăng ký với Bộ về những văn bản quy phạm pháp luật cần phải xây dựng; Dành sự quan tâm đặc biệt cho việc xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động xứng tầm là một đơn vị có quy mô quốc gia; Kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên chức; Đặc biệt, cần tranh thủ sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế  bởi an toàn lao động là lĩnh vực rất được các Chính phủ và các tổ chức quốc tế quan tâm; Cuối cùng cần nêu cao tinh thần cố gắng nỗ lực và đoàn kết nội bộ để nâng cao hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2011./.


Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.