Cty đúng hay sai?

Trong Cty có nhiều công nhân bỏ việc (có tham gia BHXH) nhưng sau 1 năm NLĐ quay lại Cty xin giấy QĐ thôi việc để hưởng chế độ 1 lần nhưng Cty không cho, vì lý do đã bỏ việc nên không giải quyết, vậy Cty đúng hay sai?
Theo luật lao động khi NLĐ vào làm phải thực hiện ký HĐLĐ và khi nghỉ việc phải có QĐ nghỉ việc. Ngoài ra còn có một số trường hợp vi phạm HĐLĐ hoặc các vấn đề khác, NLĐ phải chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn thì Cty phải ra các QĐ như sa thải, kỷ luật chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn … tuỳ theo sai phạm của NLĐ. Việc Cty không ra QĐ là sai quy định trong việc thực hiện luật LĐ.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.