Cty CP đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí bị phạt 15.000.000 đồng

bảo hiểm PVIThanh tra Sở KHCN Hà Nội đã có kết luận số 142/Ttra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp và ra kết luận xử phạt Cty CP đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí (PVIF) 15.000.000đ.

Trước đó, Cty CP PVI (PVI) đã gửi đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với PVIF. Sau khi nghiên cứu đơn và các chứng cứ, tài liệu kèm theo; đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ HN đã kết luận: Việc Cty cổ phần đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí sử dụng nhãn hiệu “Petrovietnam PVIF, hình” để gắn lên biển hiệu, bao bì thư, trên bảng quảng cáo và website của Cty là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu này của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

Dấu hiệu “PVIF” mà Cty CP đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí đang sử dụng là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “PVI” cho các dịch vụ đang được bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Cty cổ phần PVI. Việc PVIF sử dụng nhãn hiệu “Petrovietnam, hình” và “PVIF” mà không được phép của chủ sở hữu là hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu được quy định tại Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ. Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ HN đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PVIF và buộc Cty này phải loại bỏ ngay các yếu tố đã vi phạm trên.

Nguồn laodong.com.vn

Comments are closed.