CTCK khuyến nghị mua cổ phiếu PVI

(ATPvietnam.com)  – T?ng CTCP B?o hi?m D?u khí Vi?t Nam (PVI: HNX) là nhà b?o hi?m phi nhân th? l?n nh?t t?i Vi?t Nam. V?i m?c giá hi?n t?i kho?ng 20.500 ?/cp vào ngày 17/09/2010, PVI ?ang ???c giao d?ch t?i m?c P/B 2010 là 0,9 l?n, th?p h?n 30% so v?i P/B c?a ngành trong khu v?c.

CTCK Bản Việt (VCSC) khuyến nghị MUA cho mục đích đầu tư dài hạn đối với cổ phiếu này dựa vào những điểm nổi bật sau:

Là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, PVI hoàn toàn có khả năng phát triển bền vững trong thị trường bảo hiểm còn non trẻ nhưng đầy tiềm năng của Việt Nam.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2010, PVI chính thức vượt qua Bảo Việt để giữ vị trí dẫn đầu trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, chiếm 24% thị phần ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Bảo Việt giữ vị trí thứ hai với 23,5% thị phần.

Trong nửa đầu năm nay, tổng doanh thu phí bảo hiểm của PVI đã tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng trung bình 28% của ngành, nhờ vào tốc độ tăng trưởng ấn tượng của các phân khúc bảo hiểm chính như bảo hiểm năng lượng (tăng 24%), bảo hiểm xây dựng lắp đặt (tăng 32%), bảo hiểm tài sản & thiệt hại (tăng 33%). Theo đó, PVI ngày càng củng cố được vị thế của mình vươn lên vị trí dẫn đầu về thị phần trong các phân khúc chính bao gồm bảo hiểm năng lượng (100%), bảo hiểm hàng hải (30%), bảo hiểm xây dựng lắp đặt (23%) và bảo hiểm tài sản & thiệt hại (21%). Đối với phân khúc bảo hiểm xe cơ giới, mặc dù chỉ mới vừa tham gia nhưng PVI đã nhanh chóng chiếm được 12% thị phần nhờ mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước. Đến nay, PVI đã thiết lập 25 chi nhánh, 90 văn phòng và hơn 600 đại lý bảo hiểm.

Lĩnh vực bảo hiểm hiện vẫn là lĩnh vực khá mới mẻ tại Việt Nam với tỉ lệ gia nhập ngành còn khá thấp, tổng doanh thu bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ chỉ chiếm 1,7% GDP cả nước, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình của Châu Á (5,95% GDP), Châu Mỹ (7,29% GDP) và Châu Âu (7,46% GDP) (Nguồn: BIS review).

PVI là một trong số ít các công ty trong ngành duy trì được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và có triển vọng tăng trưởng cao hơn trong tương lai.

Một trong những chỉ số quan trọng đo lường khả năng sinh lời của hoạt động kinh doanh bảo hiểm là chỉ số kết hợp (chi phí bồi thường và chi phí hoạt động trên doanh thu thuần), luôn được PVI quản lý tốt dưới mức 90%.

Bên cạnh đó, chiến lược mở rộng hạn mức tái bảo hiểm đối với các đối tác nước ngoài và việc tăng vốn sẽ giúp PVI tăng doanh thu phí cũng như tăng tỷ lệ phí bảo hiểm giữ lại và khả năng bồi thường.

Kết quả định giá hấp dẫn so với các đối với các công ty khác trong nước (BVH) và trong khu vực

VCSC dự đoán doanh thu phí và lợi nhuận sau thuế năm 2010 của PVI sẽ tăng 28,3% và 49% so với năm 2009. Theo đó thu nhập trên mỗi cổ phiếu và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu năm 2010 dự kiến sẽ là 1.852 đồng và 23.449 đồng. Với mức giá hiện tại 20.500 đồng/cổ phiếu vào ngày 17/09/2010, PVI đang được giao dịch thấp hơn 20% so với PE trung bình ngành trong khu vực và thấp hơn 30% so với PB trung bình ngành trong khu vực.

Download báo cáo phân tích cổ phiếu PVI

Hải Anh
Chuyên trang chứng khoán ATPvietnam.com

Comments are closed.