crish_phan@yahoo.com. Hỏi về BHXH và BHYT

Mình làm việc tại Công ty TNHH GS Giang Tây ( thuộc Bảo hiểm Thuận An). Mình nghỉ thai sản vào ngày 16/03/2009. Mình đi làm lại vào ngày 04/08/2009. Mình sinh con ngày 24/03/2009 (sinh mổ). Nay mình muốn hỏi mình có được hưởng thời gian nghỉ dưỡng sức 7 ngày (sinh mổ) như theo quy định không? Nhân viên làm bảo hiểm của công ty trả lời cho mình là mình không được hưởng vì lý do mình đã xin nghỉ thêm 15 ngày( thay vì mình đi làm lại vào ngày 16/07/2009 thì mình xin nghỉ thêm 15 ngày đến ngày 4/8/2009 mình mới đi làm lại). Mình có gọi điện thoại hỏi Bảo hiểm Thuận An và cũng chỉ được trả lời là không.Như vậy nhờ Bảo hiểm cho mình hỏi lý do mình không nhận được bảo hiểm nghỉ dượng sức 7 ngày do nghỉ thêm 15 ngày nữa là có đúng hay không hay do nhân viên làm bảo hiểm công ty mình đã báo nghỉ dưỡng sức quá 60 ngày như theo quy định.Rất mong nhận được sự hồi âm của Bảo hiểm trong thời gian sớm nhất. Chân thành biết ơn.
Nếu bạn sinh con ngày 24/3/2009 và đi làm lại ngày 24/7/2009 (làm việc bình thường) thì trong vòng 60 ngày kể từ ngày đi làm lại sau khi sinh con mà sức khỏe bị suy giảm thì được công ty thanh toán chế độ nghĩ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản, còn nếu công ty thực hiện quá 60 ngày thì sẽ không được cơ quan BHXH thanh toán.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.