Cấp cả thẻ BH người nghèo cho người… không nghèo

dan_ngheo_resize.jpgNgày 9.3, ông H? V?n Bình – Phó Ch? t?ch UBND huy?n Qu?ng Ninh cho bi?t, qua rà soát l?i b?o hi?m cho ng??i nghèo, phòng b?o hi?m xã h?i ?ã tr? l?i 1.218 th? b?o hi?m y t? ng??i nghèo c?p không ?úng ??i t??ng.

Được biết huyện Quảng Ninh có 15 xã, thị trấn thì có đến 9 xã cán bộ cơ sở chuyển danh sách người nghèo không đúng đối tượng, dẫn đến bảo hiểm y tế cho người nghèo tại 9 xã này bị cấp sai đến 1.218 người. Trong đó, sai phạm lớn nhất là xã An Ninh, cấp sai phải trả lại 658 thẻ.

Tại xã này, nhiều cán bộ cốt cán của xã, hoặc người thân cán bộ lãnh đạo xã cũng được cấp thẻ bảo hiểm y tế người nghèo, trong khi đó, trên thực tế gia đình những người này không nằm trong diện hộ nghèo. Toàn huyện Quảng Ninh có 16.557 người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, với giá trị mỗi thẻ là 194.400đồng/mỗi năm.

Theo LAODONG.COM.VN

 

Comments are closed.