Công ty nước ngoài đầu tiên được tư vấn bảo hiểm cho doanh nghiệp quốc doanh

logo-grassavoye.jpgBộ Tài chính vừa chấp thuận cho Công ty Gras Savoye Willis Việt Nam được thực hiện dịch vụ tư vấn bảo hiểm cho các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam.

Đây là công ty bảo hiểm nước ngoài đầu tiên được phép thực hiện dịch vụ này. Gras Savoye của Pháp và Tập đoàn Willis (Anh) hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ tư vấn bảo hiểm ở Tp.HCM và Hà Nội từ năm 1993.

Hai công ty này đã hợp tác thành lập Gras Savoye Willis Việt Nam, nhà tư vấn bảo hiểm 100% vốn nước ngoài.

Năm 2005, Gras Savoye Willis đã nhận được giấy phép điều chỉnh cho phép công ty này phục vụ các đối tượng là cá nhân và giữa tháng 2/2008 cho tất cả các đối tượng, kể cả các doanh nghiệp quốc doanh.
 
Hải Bằng (VnEconomy) 

Comments are closed.