Công ty Điện lực 1 và Bảo hiểm Toàn cầu ký Thỏa thuận hợp tác

ctytoancau.jpgNgày 18-1, tại Hà Nội, Cty Điện lực 1 (PC1) và Cty Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) ký thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác, phát huy thế mạnh và khai thác tối đa tiềm năng  của hai bên trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Theo thỏa thuận PC1 sẽ tạo điều kiện cho GIC triển khai và thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm. GIC sẽ ưu tiên sử dụng mạng lưới của PC1 dưới hình thức đại lý để khai thác các loại hình bảo hiểm mà GIC được phép kinh doanh cho các đối tượng là khách hàng của PC1; ưu tiên sử dụng các dịch vụ do PC1 cung cấp như: Ngân hàng, Tài chính, Viễn thông… Mặt khác, PC1 và GIC sẽ cùng phối hợp xây dựng các chương trình bảo hiểm, chương trình quản lý rủi ro với các điều kiện, điều khoản và phí bảo hiểm tốt nhất phù hợp với các chương trình bảo hiểm của PC1. Ngoài ra, hai bên thống nhất tạo điều kiện cho nhau tham gia đầu tư  và phát triển các dự án do bên kia thực hiện.

 

Thanh Mai ( Hà Nội mới )

 

Comments are closed.