CÔNG TY CP BẢO HIỂM AAA Đặt mục tiêu doanh thu 316 tỉ đồng năm 2009

(NLĐ)- Mục tiêu này vừa được HĐQT Công ty CP Bảo hiểm AAA đưa ra trong đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

Để thực hiện được mục tiêu này, công ty sẽ triển khai một loạt phương án như tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, cơ chế quản lý, điều hành nhằm mục tiêu nâng cao thể trạng của công ty nói chung và từng bộ phận nói riêng theo hướng chuyên môn hóa; thực hiện công tác quản lý kinh doanh, quản lý tài chính theo khu vực dưới dạng mô hình chóp; sửa đổi, hoàn thiện hệ thống tài chính trong nội bộ công ty thông qua các định chế tài chính, kế toán; hoàn thiện quy trình nghiệp vụ theo chuẩn mực quốc tế v.v…

Năm 2008, trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, AAA vẫn có doanh thu tăng 128,43% so với năm 2007. Các chi nhánh mới liên tục ra đời phủ khắp các tỉnh, thành trong cả nước, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nhằm thực hiện lời cam kết của bảo hiểm AAA với khách hàng theo phương châm: Nhanh – Đúng – Đủ.

Comments are closed.