Công ty bảo hiểm AIG Việt Nam thông tin về tình hình tài chính

aig_thong_bao_resize.jpgNgày 22/9, tại Hà Nội, Công ty bảo hiểm AIG Việt Nam đã tổ chức họp báo để thông tin rõ về tình hình tài chính của công ty trong thời gian qua.

Ông Jamie Rains, Phó Chủ tịch cao cấp kiêm Giám đốc điều hành đại lý cấp cao của khu vực Đông Nam Á AIG khẳng định: AIG Việt Nam vẫn hoạt động bình thường và tiếp tục hoạt động để mọi khách hàng có hợp đồng tại AIG được phục vụ 1 cách có hiệu quả và tốt nhất. Là công ty con của AIG, nhưng AIG Việt Nam hoạt động với tư cách độc lập, tuân thủ mọi quy định của Bộ Tài chính Việt Nam đưa ra và đảm bảo khả năng thanh toán cho khách hàng tham gia bảo hiểm.

 

AIG nhân thọ Việt Nam thông báo đến cuối tháng 8, tổng tài sản của công ty là 2.598 tỷ đồng trong đó tổng tài sản đầu tư là 2.270 tỷ đồng, biên khả năng thanh toán được Bộ Tài chính quy định là 210 tỉ đồng và khả năng thanh toán của công ty hiện là 480 tỉ đồng, khả năng thanh toán bằng 229%, lãi suất đầu tư là 9,64% /năm.

Ông Lý Nhơn, Giám đốc tính phí kiêm Giám đốc bộ phận đầu tư của AIG Nhân thọ Việt Nam, cho biết: tỷ lệ huỷ hợp đồng trong thời gian này là khoảng từ 80 đến 90 hợp đồng/ngày (so với số lượng 60 đến 70 hợp đồng/ ngày trước đây), đây là tỷ lệ không đáng ngại và không có gì bất thường. Trong khi đó số lượng hợp đồng được ký mới của công ty là từ 200 đến 300 hợp đồng/ngày. Tuy nhiên AIG Việt Nam tính doanh thu theo phí năm đầu tiên chứ không tính theo số lượng hợp đồng.

Theo ông Lý Nhơn, tất cả phí thu bảo hiểm của AIG tại Việt Nam (hàng trăm tỷ đồng/năm) đều không được phép mang đi đầu tư ở nơi khác ngoài Việt Nam, được quản lý chặt chẽ bởi Bộ Tài chính, và hàng tháng, hàng năm công ty đều phải có báo cáo lên Bộ về tình hình tài chính của mình.

Cũng trong ngày 22/9, AIG Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ với Bộ Tài chính để báo cáo công việc trong thời gian tới, và khẳng định cam kết chiến lược đầu tư dài hạn tại thị trường Việt Nam./.

Theo Báo Điện Tử Đài Tiếng Nói Việt Nam

Comments are closed.