Công ty bảo hiểm của Agribank ABIC thay Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Tiến Hải lên làm Tổng giám đốc ABIC sau khi bà Hoàng Thị Tính về nghỉ hưu.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa có thông báo cho biết, ngày 24/5/2019 vừa qua, Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp (ABIC) – công ty con của Agribank – đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Hội đồng Quản trị về công tác cán bộ quản lý cấp cao. 

Abic thay giám đốc

Theo các quyết định của Hội đồng Quản trị, kể từ ngày 01/6/2019, ông Nguyễn Tiến Hải – Phó Tổng Giám đốc ABIC được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc ABIC thay bà Hoàng Thị Tính nghỉ hưu theo chế độ.

Được biết ngày 24/5 vừa qua cũng là ngày ABIC tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Báo cáo tại đại hội cho biết, năm 2018 ABIC ghi nhận tổng doanh thu bán hàng đạt 1.509,9 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1% so với năm 2017; Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.413,4 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% so với năm 2017; Doanh thu đầu tư tài chính đạt 96,5 tỷ đồng, tăng trưởng 19,8% so với năm 2017; Lợi nhuận trước thuế đạt 214,8 tỷ đồng, tăng trưởng 33,8 % so với năm 2017; Cổ tức: 12%/cổ phần.

Theo Nhịp sống kinh tế