Công ty bảo hiểm Captive

Thật nực cười khi có quan điểm cho rằng “rủi ro đặc thù của từng ngành thì chỉ các công ty bảo hiểm nội bộ trong ngành mới có thể nắm được một cách chi tiết và sâu sát nhất, từ đó mới tư vấn, giảm thiểu tối đa rủi ro cho ngành và thậm chí cho cả đất nước”, và đây cũng là một sự viện dẫn để đi đến khẳng định ngộ nhận “công ty bảo hiểm nội bộ được đặt niềm tin nhiều hơn một công ty ngoài ngành”.

Thực tế cán bộ của các công ty bảo hiểm nội bộ không phải là những cán bộ trưởng thành từ các bộ phận kỹ thuật của ngành đó, mà cũng như cán bộ nghiệp vụ của các công ty bảo hiểm ngoài ngành khác họ được đào tạo về mặt kỹ thuật và kến thức quản lý rủi ro (xác định rủi ro, nguyên nhân dẫn đến rủi ro, đánh giá/ giám định vv…).
Lại một lập luận mới “nếu một dự án được một công ty ngoài ngành Bảo hiểm, tư vấn và quản lý rủi ro thì chắc chắn mức giữ lại sẽ ít hơn do không hiểu rõ bản chất, kết cấu, nội tại các dự án của ngành, không những hiệu quả thấp mà còn gây lãng phí ngoại tệ cho đất nước vốn đang trong thời kỳ khan hiếm USD”. Phải chăng mức giữ lại của Công ty bảo hiểm được căn cứ trên cơ sở mức độ hiểu về bản chất, kết cấu, nội tại … của mỗi đối tượng được bảo hiểm?!!!
Thêm một sự so sánh hết sức khập khễnh ” ..trên thế giới vẫn đang phổ biến xu hướng các tập đoàn kinh tế thành lập công ty bảo hiểm trong ngành và sử dụng dịch vụ bảo hiểm của chính những công ty này (có thể kể ra như: Allianz, AIG, HSBC, Sogaz…) thì dường như Việt Nam lại đang đi ngược xu thế chung đó? “.  Không hiểu người đưa ra so sánh này đã nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh chính của những Allianz, AIG, HSBC vv…là gì không?
Qua những khía cạnh nêu trên cho thấy, nếu chúng ta ngộ nhận mà không nghiên cứu một cách tường tận, trong khi đó chỉ tìm cách bảo vệ luận điểm hay lợi ích nhóm, hệ quả những lỗ hổng lớn về nhận thức sẽ được phơi bày. Thật đáng tiếc cho một bình luận mang tính phê phán một dự luật.

Thảo Nguyên

Tham gia thảo luận tại đây

Comments are closed.