Công ty bảo hiểm AAA triển khai chương trình Lotus note

Nhân viên Cty Bảo hiểm AAA dự lễ ra mắt chương trình Lotus Notes(CAO) Ngày 23-9, tiếp nối chương trình hợp tác với IBM trong việc phát triển công nghệ thông tin, Công ty cổ phần bảo hiểm AAA cùng IBM bắt đầu triển khai chương trình Lotus Note nhằm tập trung hóa hệ thống quản lý CNTT tại trụ sở cty ở TP.HCM và tích hợp tất cả hệ thống tại các chi nhánh, văn phòng. Đối với các lĩnh vực truyền thông hợp nhất và cộng tác, công ty sẽ triển khai giải pháp Cộng tác và Truyền thông Lotus của IBM, bao gồm các sản phẩm Lotus Notes và Domino trên toàn bộ công ty.

Bảo hiểm AAA lựa chọn giải pháp IBM Lotus Notes và Domino bởi môi trường cộng tác an toàn và có khả năng mở rộng để hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển trong tương lai của công ty. Phần mềm này chạy trên một hệ thống được phát triển trên cơ sở nền tảng mở, cho phép nhân viên Bảo hiểm AAA kết nối, cộng tác và sáng tạo một cách hiệu quả trong khi vẫn tối ưu hóa được phương thức làm việc của mình. Môi trường này đảm bảo thông tin ổn định và hỗ trợ cộng tác thông qua tích hợp cổng thông tin, các năng lực cộng tác, email, luồng công việc và năng lực hoạt động ngoại tuyến, quản lý tài liệu và duy trì hồ sơ.

Hoạt động cộng tác và truyền thông doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với một công ty có mạng lưới văn phòng và chi nhánh hoạt động rộng khắp như AAA. Bà Đỗ Thị Kim Liên, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm AAA cho biết : “Việc sử dụng phần mềm xã hội và các giải pháp cộng tác có ý nghĩa rất lớn đối với năng suất làm việc và hoạt động chia sẻ kiến thức trên phạm vi toàn bộ của công ty chúng tôi. Phần mềm IBM Lotus rất phù hợp với chiến lược về tối ưu hóa độ linh hoạt, năng suất làm việc và chi phí của các chương trình công nghệ thông tin của AAA”.
     
M.Tân
Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh

Comments are closed.