“Công tác BHXH trong quân đội có bước phát triển đột phá”

BHXH Bộ Quốc phòng phối hợp với Cục Quân y tổ chức tọa đàm về công tác BHYT trong quân đội. Ảnh: Huy HoàngQĐND – Từ tháng 5-2008 đến nay, công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trong quân đội được thực hiện theo cơ chế mới, phù hợp với quy định của Luật BHXH, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của quân nhân và người lao động trong lĩnh vực quốc phòng. Đánh giá về kết quả triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT trong quân đội thời gian qua, Trung tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dành cho phóng viên Báo Quân đội nhân dân buổi trò chuyện.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí Thứ trưởng! Sau 3 năm Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trong quân đội theo cơ chế mới, công tác này đã đạt được kết quả như thế nào?

Trung tướng Lê Hữu Đức: Trước hết, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đều thể hiện sự thống nhất rất cao quan điểm: Chính sách BHXH là trụ cột của chính sách an sinh xã hội, một nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị. Theo đó, chính sách BHXH, BHYT trong quân đội đã và đang được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực, bước đầu đem lại những kết quả quan trọng. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã thành lập BHXH Bộ Quốc phòng, tạo điều kiện nâng cao chất lượng công tác quản lý về BHXH trong quân đội vận hành theo cơ chế mới.
Qua 3 năm thực hiện, công tác BHXH trong quân đội đã được chỉ đạo tập trung, thống nhất, khắc phục cơ bản những hạn chế của quá trình thực hiện BHXH trong quân đội những năm trước đây; góp phần đáp ứng yêu cầu về chấn chỉnh tổ chức lực lượng quân đội; phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính theo quy định của Chính phủ. Cụ thể, đã giải quyết trực tiếp chế độ BHXH với cơ quan quản lý nhân sự, bảo đảm nhanh, gọn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời quyền lợi về BHXH, BHYT đối với quân nhân, người lao động và BHYT đối với thân nhân quân nhân. Quỹ BHXH trong quân đội được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, độc lập với ngân sách quốc phòng; thu gắn liền với chi, tiết kiệm cho ngân sách và đảm bảo bí mật quốc phòng. Đặc biệt, năm 2010, năm đầu tiên Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện toàn diện Luật BHYT trong quân đội, trong đó trọng tâm là phát hành thẻ BHYT đối với toàn bộ công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng và thân nhân quân nhân các đơn vị toàn quân (đạt 100%). Thông qua thực hiện các chủ trương trên của Bộ Quốc phòng, các đơn vị trong toàn quân đã khắc phục được việc cấp trùng thẻ, tiết kiệm cho ngân sách quốc phòng. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo đưa các cơ sở quân y trong toàn quân tham gia khám, chữa bệnh BHYT, thực hiện lộ trình BHYT toàn dân vào năm 2014. Đây là việc làm cần thiết để tận dụng năng lực sẵn có, nhất là nguồn nhân lực, cơ sở vật chất bảo đảm tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, giảm tải cho các bệnh viện dân sự tuyến Trung ương.

PV:  Thưa đồng chí Thứ trưởng! Để bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi về BHXH, BHYT của các đối tượng do quân đội quản lý, xin đồng chí cho biết công tác BHXH, BHYT trong quân đội thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những nội dung gì?

Trung tướng Lê Hữu Đức: Công tác BHXH, BHYT trong quân đội thời gian tới cần tiếp tục tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là: Trước hết, từng cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng trong toàn quân cần phải làm tốt công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT trong quân đội và trong toàn xã hội. Công tác tuyên truyền phải được làm thường xuyên, bằng nhiều hình thức, để các đối tượng thụ hưởng chính sách nắm được quyền lợi, nghĩa vụ của mình, cùng hợp tác trong thực hiện BHXH, BHYT. Làm tốt công tác tuyên truyền cũng chính là biện pháp giúp các cơ quan chức năng quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT bảo đảm chặt chẽ và nhanh chóng đi vào nền nếp.

Hai là: Năm 2011, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Luật BHXH và 3 năm quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trong quân đội theo cơ chế mới từ cấp cơ sở. Đây là cơ hội tốt để cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đánh giá kết quả công tác BHXH, BHYT trên các mặt: Tổ chức biên chế, chế độ chính sách, cơ chế quản lý tổ chức thực hiện; đồng thời thấy được những việc đã làm được, những việc chưa làm được, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cấp… từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới, phấn đấu ngày càng bảo đảm tốt hơn quyền lợi về BHXH cho mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng trong quân đội.

Ba là: Tiếp tục triển khai toàn diện Luật BHYT trong quân đội, đưa nhanh các tuyến bệnh viện, bệnh xá trong toàn quân tham gia khám, chữa bệnh BHYT có hiệu quả và tổ chức giám định BHYT theo quy định.

Bốn là: Cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng cần đẩy nhanh việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu, các bước của quy trình quản lý công tác BHXH, BHYT trong quân đội, bảo đảm việc quản lý được chặt chẽ, chính xác, khoa học. Từ đó, có đủ các số liệu thống kê cần thiết giúp cho việc quản lý, cũng như nghiên cứu, xây dựng chính sách BHXH, BHYT được khoa học, tin cậy.

Tháng 2-2011, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tiến hành giám sát việc thực hiện Luật BHXH, BHYT năm 2009 và 2010 trong quân đội đã đánh giá cao kết quả công tác BHXH trong Quân đội, biểu dương BHXH Bộ Quốc phòng về quản lý, triển khai tốt công tác BHXH, BHYT trong quân đội với tinh thần trách nhiệm cao.

Hồng Hải (thực hiện)
www.qdnd.vn

Comments are closed.