Công khai thông tin bảo hiểm, muộn còn hơn không

bao hiem, bảo hiểm, tin bao hiem, tin bảo hiểm, tin tuc bao hiem, tin tức bảo hiểmDù thông tư quy định doanh nghiệp bảo hiểm phải công bố thông tin bắt buộc đã có hiệu lực, nhưng vẫn có một vài doanh nghiệp thuộc khối phi nhân thọ trong nước mơ hồ với quy định mới.

Không phải chờ đến khi Thông tư 125/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2012, mà ngay từ trước đó, một số doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện nghiêm túc việc CBTT (CBTT) theo quy định dành cho công ty đại chúng hay theo yêu cầu của công ty mẹ là các Tập đoàn tài chính bảo hiểm nước ngoài. Mặc dù vậy, vẫn có một vài doanh nghiệp thuộc khối phi nhân thọ trong nước mơ hồ với quy định mới, không rõ mình có thuộc diện phải CBTT không và phải công bố những gì.

Qua khảo sát của ĐTCK tại các doanh nghiệp bảo hiểm thì thấy, đa số doanh nghiệp đều không lạ lẫm với việc CBTT theo Thông tư mới, bởi những phần việc này đã được các doanh nghiệp thực hiện trước đó tại Thông tư số 156/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, dù thông tư này không nêu rõ, thậm chí chưa phân định rõ trách nhiệm CBTT của doanh nghiệp đối với việc công bố trên website Công ty cũng như trên báo chí.

Prudential Việt Nam và ACE Life cũng coi quy định tại Thông tư 125 không phải mới, bởi thực tế nhiều năm qua, Prudential đã phải công khai kết quả hoạt động, báo cáo tài chính đã kiểm toán và ý kiến của kiểm toán viên trên báo chí. Còn với AIA Việt Nam, việc công khai các thông tin ra bên ngoài chỉ là một trong những yêu cầu của Tập đoàn AIA.

Một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác cũng cho biết, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động ở Việt Nam hiện nay chủ yếu là doanh nghiệp nước ngoài (ngoại trừ Bảo Việt), với các quy định thường rất nghiêm ngặt, vì vậy, việc thực hiện các yêu cầu về CBTT nói trên hầu như không khó khăn gì. Với các doanh nghiệp này, lơ là CBTT để có thể làm giảm uy tín, thương hiệu là việc không được phép xảy ra.

Trong lĩnh vực phi nhân thọ, các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết cũng cho biết đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định vể CBTT, bởi đó cũng là những yêu cầu được đặt ra đối với một công ty đại chúng.

Theo đại diện của BIC, Thông tư 125 không có quá nhiều thay đổi. Trước khi có Thông tư 125 thì BIC cũng đã tuân thủ nghiêm túc những quy định mới kể trên. Tương tự, PJICO, PTI, Vinare hay Bảo Minh cũng cho biết đã quen với việc CBTT về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Chưa phải là công ty đại chúng, song AAA (30% vốn nước ngoài, 70% vốn trong nước) cho biết, doanh nghiệp cũng CBTT đều đặn từ trước đến nay. Việc CBTT tại AAA do đơn vị kiểm toán là E&Y đảm nhận luôn sau khi hoàn tất kiểm toán.

Cũng theo tìm hiểu của ĐTCK, các doanh nghiệp bảo hiểm chưa niêm yết như Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ, Bảo hiểm PVI, PVI Re cũng đã nghiêm túc thực hiện việc CBTT.

Mặc dù vậy, chia sẻ với ĐTCK, một vài doanh nghiệp phi nhân thọ trong nước chưa phải là công ty đại chúng tỏ ra khá mơ hồ với quy định mới, không rõ mình có thuộc diện phải CBTT theo Thông tư 125 không và phải công bố những gì.

Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn

Comments are closed.