Công điện khẩn của UBND TP về phòng chống dịch cúm A (H1N1)

(HNMO) – Trước tình hình dịch cúm A (H1N1) diễn biến phức tạp, có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng, ngày 30/7, UBND thành phố Hà Nội đã có Công điện khẩn số 12/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm A (H1N1) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai, thực hiện ngay các nhiệm vụ sau:

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các báo, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các khuyến cáo của Bộ Y té, nội dung các kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A (H1N1) thành phố tại các giờ cao điểm; thông báo số điện thoại đường dây nóng để người dân biết, được hướng dẫn kịp thời, thông tin đảm bảo chính xác, không gây hoang mang.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường, các đơn vị giáo dục thuộc Sở làm tốt công tác tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên các biện pháp phòng chống dịch, tổng vệ sinh trường học trước khi học sinh tựu trường; Tổ chức các đoàn kiểm tra việc triển khai kế hoạch phòng chống dịch cúm A (H1N1) tại các đơn vị, trường học trực thuộc Sở.

Sở Y tế: Giám sát chặt chẽ các chùm ca bệnh tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh; tiếp tục giám sát tại cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài; Tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị bệnh nhân, đặc biệt đối tượng người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mang các bệnh mãn tính, hạn chế tối đa, không để xảy ra trường hợp tử vong vì bệnh dịch cúm A (H1N1); tổ chức trực chống dịch 24 giờ một ngày…

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm triển khai, chủ động làm việc với các đơn vị trên địa bàn để xây dựng kế hoạch phòng chống, đồng thời phối hợp chặt chẽ để xử lý khi có dịch. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên chức 5 biện pháp phòng chống dịch cúm A (H1N1).

UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường truyền thông trên đài truyền thanh quận, huyện, thị xã; đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn về các biện pháp phòng chống dịch cúm A (H1N1); tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch cúm A (H1N1) tại các xã, phường, đặc biệt là các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

UBND thành phố yêu cầu, các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cơ quan đóng trên địa bàn Hà Nội thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công điện này. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực thực hiện hiệu quả việc phòng chống dịch cúm A (H1N1) trên địa bàn toàn thành phố.

Minh Ngọc

Nguồn Hà nội mới

Comments are closed.