Công chứng viên tư: Phải mua gói bảo hiểm tối thiểu 1 tỷ đồng

1_ty_cho_cong_chung_tu_resize.jpgBộ Tư pháp vừa có công văn trả lời báo cáo và đề xuất của Sở Tư pháp TP.HCM về bảo hiểm trách nhiệm cho công chứng viên tư tại các văn phòng công chứng (VPCC).

Văn bản này đã tháo gỡ các vướng mắc hiện nay trong việc mua bảo hiểm cho các công chứng viên tư.

Theo đề xuất của Sở Tư pháp TP.HCM, mỗi VPCC phải ký hợp đồng độc lập bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của mình chứ không được ký chung hợp đồng bảo hiểm với các VPCC khác. Các VPCC phải xác định rõ trong hợp đồng bảo hiểm là bảo hiểm đối với các thiệt hại gây ra không phải do lỗi cố ý của công chứng viên và bảo hiểm cả đối với việc khôi phục hồ sơ, tài liệu bị mất, thất lạc hoặc tiêu hủy không do lỗi cố ý của công chứng viên.

Luật Công chứng cũng chưa quy định cụ thể mức mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên. Thực tế, công chứng viên có thể chứng những hợp đồng giá trị rất lớn nên khả năng gây thiệt hại lớn cho khách hàng có thể xảy ra. Qua thực tiễn quản lý hoạt động công chứng và tham khảo các loại bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp khác, Sở Tư pháp nhận thấy cần thiết phải quy định VPCC mua gói bảo hiểm tối thiểu là một tỷ đồng (tương ứng với mức phí bảo hiểm từ 14 đến 20 triệu đồng/năm).

Bộ Tư pháp đã chấp thuận các đề xuất trên. Riêng đề xuất về việc quy định VPCC mua bảo hiểm cho công chứng viên trước khi bắt đầu hoạt động thì Bộ Tư pháp cho rằng luật chưa quy định rõ. Hơn nữa, việc mua bảo hiểm là quyền lợi và nghĩa vụ nên trên tinh thần sẽ khuyến khích sự tự giác của các VPCC.

Trước đây, trong thời gian chờ hướng dẫn cụ thể về mua bảo hiểm cho công chứng viên tư, đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại TP.HCM có buộc các VPCC ký quỹ để bảo đảm bồi thường thiệt hại cho người dân do các lỗi của công chứng viên tư gây ra. Số tiền VPCC ký quỹ tối thiểu là 100 triệu đồng/công chứng viên.

 

Theo Báo Điện Tử Người Lao Động

 

Comments are closed.