Còn nhiều sổ BHXH không có người nhận

so_bhxh.jpgQua công tác kiểm tra trong tháng 3, BHXH TP phát hiện còn tồn nhiều sổ BHXH đã chốt sổ của NLĐ nghỉ việc ở các Cty.

Theo quy định của BHXH TP, sau khi chốt sổ 12 tháng, NLĐ không đến nhận sẽ được chuyển về BHXH TP.

NLĐ sau này nếu có cần xác minh lại thời gian đã tham gia BHXH, đến liên hệ tại BHXH TP.
 
Theo Lao động 

Comments are closed.