Có thể đăng ký thất nghiệp tại nơi sinh sống

(Dân trí) – Tôi làm tại Công ty nước ngoài ở Bình Dương đã đóng bảo hiểm đầy đủ. Nay tôi nghỉ việc tại Bình Dương về nhà giúp việc gia đình. Cho tôi hỏi bảo hiểm thất nghiệp có thể đăng kí tại địa phương tôi sinh sống được không (tỉnh Hà Tĩnh)?Nếu được tôi cần những giấy tờ thủ tục gì? Xin chân thành cảm ơn luật sư đã giúp đỡ. (Lương Hữu Chiến, Email: vunhu84@gmail.com).

Trả lời:

Căn cứ Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Vì thông tin bạn nêu không đầy đủ nên nếu bạn thỏa mãn 3 điều kiện nêu trên bạn mới được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 9 Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệpquy định:“Trong thời hạn bảy ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làmnơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp (ngày thứ nhất trong thời hạn bảy ngày là ngày làm việc ngay sau ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc)”.

Như vậy sau thời hạn 7 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động bạn phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi bạn đã làm việc trước đây để đăng ký thất nghiệp. Trường hợp người lao động khi đăng ký thất nghiệp có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì phải đăng ký thất nghiệp theo quy định và làm đơn đề nghị chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đăng ký thất nghiệp. Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm giới thiệu chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đề nghị của người lao động và kèm theo đăng ký thất nghiệp của người lao động đó. Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi tiếp nhận chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật (khoản 1 điều 10 Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH).

Theo Điều 125 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

“1. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định.

2. Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật”.

Luật sư Vũ Hải Lý
CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT
Địa chỉ: Số 335 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966
Tổng đài tư vấn: 1088 (nhánh 4.4 và 4.5)
Hot-line: 093 366 8166
Email: info@luatdaiviet.vn
Website: http://www.luatdaiviet.vn

Ban Bạn đọc
Báo điện tử Dân trí

Comments are closed.