Cổ phiếu họ PV được quan tâm trên thị trường OTC

Các cổ phiếu họ PV được nhà đầu tư quan tâm hỏi mua nhiều trên thị trường OTC như Tài chính Dầu khí, Bảo hiểm Tài chính Dầu khí, PV Invest…
Nguyên nhân chủ yếu là các cổ phiếu này có thị giá thấp, từ trên mệnh giá cho đến 20.000 đồng/cổ phiếu. Đặc biệt là Tập đoàn Dầu khí có chủ trương rõ ràng trong việc đưa cổ phiếu của các công ty thành viên lên niêm yết.
Từ đầu năm đến nay xuất hiện một làn sóng các cổ phiếu bất động sản lên niêm yết. Lý do là công ty nào cũng cần huy động vốn cho các dự án bất động sản đang triển khai. Huy động vốn từ TTCK dù sao cũng dễ hơn vay vốn ngân hàng. Quốc Cường Gia Lai đã chốt danh sách cổ đông lên niêm yết. Xây lắp và địa ốc Vũng Tàu (VRC) cũng chuẩn bị niêm yết trên HOSE trong vài ngày tới.
Trong nhóm cổ phiếu bất động sản còn lại trên thị trường OTC, cổ phiếu Eximland giảm nhẹ còn 15.800 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu I.D.I tăng lên 23.600 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu Sài Gòn Xanh không có giao dịch.
Vietstock

Comments are closed.