Có được uỷ quyền công chứng di chúc?

Bác tôi muốn di chúc tài sản cho con cháu, nhưng hiện bác tôi đang rất ốm nặng.  Xin hỏi, bác tôi có thể uỷ quyền cho người khác đến Phòng công chứng để công chứng bản di chúc được không? Việc công chứng di chúc được pháp luật quy định như thế nào?(Văn Minh, Hưng Yên)

alt

Câu hỏi của bạn đã được chúng tôi gửi đến luật sư Phạm Hùng Thắng – Đoàn LS Thanh Hoá và được ông trả lời như sau:  

Theo quy định của pháp luật thì không thể ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc của mình được mà phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc. Trường hợp nếu già yếu không thể đi lại được thì có thể yêu cầu công chứng di chúc tại nhà riêng.

 Điều 48 Luật Công chứng năm 2006 quy định về việc công chứng di chúc như sau:

 -Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc; không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc.

 -Trường hợp công chứng viên nghi ngờ người lập di chúc bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình hoặc có căn cứ cho rằng việc lập di chúc có dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép thì công chứng viên từ chối công chứng di chúc đó hoặc theo đề nghị của người lập di chúc tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

 Trong trường hợp tính mạng người lập di chúc bị đe doạ thì người yêu cầu công chứng không phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ như: Phiếu yêu cầu công chứng; bản sao giấy tờ tuỳ thân… nhưng phải ghi rõ trong văn bản công chứng.

 – Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trong trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đó biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc.

(Theo Tin247.com).

Comments are closed.