Có được tiếp tục đóng BHXH ở đơn vị mới?

Tôi là giáo viên d?y 1 tr??ng công l?p ? Thanh Hóa t? tháng 9-2005 ??n tháng 6-2008 thì xin ngh? vi?c.

Nay tôi m?i trúng tuy?n viên ch?c và s? làm vi?c t?i 1 tr??ng công l?p ? Hà N?i. V?y tôi có ???c ?óng BHXH ti?p không? B?c l??ng c?a tôi s? ???c tính nh? th? nào?

alt
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, trả lời:
 
Theo quy định của pháp luật về BHXH thì bạn vẫn có thể tiếp tục đóng BHXH bắt buộc tại đơn vị mới.
 
Quá trình tham gia BHXH của bạn chỉ bị tính lại từ đầu trong trường hợp bạn đã tiến hành thủ tục để hưởng BHXH một lần theo quy định tại điều 55 Luật BHXH.
Theo quy định của pháp luật viên chức về tiền lương thì việc xếp lương của bạn sẽ được thực hiện theo nguyên tắc làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch nào thì xếp lương ở ngạch đó theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ mà trường học được áp dụng theo quy định của Nhà nước.
 
Vì vậy, bạn có thể liên hệ nhà trường để có câu trả lời cụ thể hơn về bậc lương của mình khi chính thức được làm việc.
(NLĐO).

Comments are closed.