Có được nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế?

Là giáo viên tiểu học, bà Võ Thị Xuân Mai (xuanmai_lang@…) đóng bảo hiểm xã hội được 24 năm, tính đến tháng 10/2012. Bà Mai muốn biết có được nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế quy định tại Nghị định 132/2007/NĐ-CP không? Bà phải làm những thủ tục gì để được nghỉ hưu trước tuổi?

Trả lời

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Mai như sau:

Ngày 8/8/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2007/NĐ-CP quy định về chính sách tinh giản biên chế đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cấp huyện; doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá, giao, bán, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn; nông trường, lâm trường quốc doanh được sắp xếp lại theo quy định của pháp luật.

Đối tượng áp dụng theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, Điều 2 của Nghị định này là:

– Cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức, biên chế để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật.

– Cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt trình độ chuẩn theo quy định của vị trí công việc đang đảm nhận nhưng không có vị trí công tác khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại được để chuẩn hoá về chuyên môn; những cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị không hợp lý và không thể bố trí, sắp xếp được công việc khác.

– Những người không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong 2 năm liền kề do năng lực chuyên môn, nghiệp vụ yếu hoặc sức khoẻ không bảo đảm hoặc do thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật kém nhưng chưa đến mức buộc phải thôi việc theo đánh giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2011.

Trường hợp bà Võ Thị Xuân Mai là giáo viên tiểu học, đến tháng 10/2012 bà đã có thời gian tham gia, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 24 năm, nay bà muốn được nghỉ việc theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Nhưng kể từ ngày 1/1/2012 Nghị định số 132/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực, do vậy nguyện vọng của bà Mai được nghỉ việc hưởng chính sách quy định tại Nghị định này không thể thực hiện được.

Nếu bà Mai đã có tuổi đời từ đủ 45 trở lên mà sức khỏe yếu hoặc bệnh tật thì bà đề nghị đơn vị giới thiệu đi giám định suy giảm khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi. Hồ sơ giám định lần đầu gửi đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh tiến hành giám định mức suy giảm khả năng lao động thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 5, Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 5/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia BHXH bắt buộc.

Trường hợp kết quả giám định có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì bà Mai sẽ được giải quyết nghỉ việc trước tuổi để được hưởng lương hưu hàng tháng theo quy định tại Điều 51, Luật BHXH và hướng dẫn tại Điều 27, Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ.

Hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% nộp cho cơ quan BHXH gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội (1 bản chính);

– Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động (2 bản chính);

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (2 bản chính).

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

Comments are closed.