Có được cộng nối thời gian đóng BHXH?

TTO – Tôi có thời gian 10 năm là sĩ quan phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam, sau đó phục viên về địa phương tham gia làm cán bộ hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Hợp và được đóng BHXH bắt buộc. Qua nghiên cứu nghị định 153 ngày 08/11/2013 của chính phủ thì những người tham gia ở các đơn vị kinh tế vẫn được cộng nối thời gian phục vụ trong quân đội với thời gian đang hưởng BHXH. Vậy tôi hiểu như thế có đúng không, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh giải đáp để tôi hiểu rõ hơn.

Vậy, ông tôi có được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian công tác tại xã để tính hưởng chế độ BHXH không?

 

Theo quy định tại Điều 139 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và tại Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH thì trường hợp quân nhân xuất ngũ trước năm 1993 mà chưa được nhận trợ cấp xuất ngũ theo quy định của pháp luật thì khoảng thời gian công tác đó được cộng nối với thời gian công tác có tham gia bảo hiểm xã hội để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

 Như vậy, nếu khoảng thời gian 5 năm trong quân đội, nếu sau khi xuất ngũ bác chưa nhận tiền trợ cấp xuất ngũ thì 5 năm đó được cộng vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Về mức giảm trừ khi nghỉ hưu trước tuổi:

Trường hợp về hưu trước tuổi thì theo quy định Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị giảm 1% mức lương hưu hàng tháng.

Từ ngày 1/1/2016, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị giảm 2%.

Giả sử số năm tham gia bảo hiểm xã hội là 36 năm. Như vậy, mức lương hưu hàng tháng được hưởng là:

45% + (36 -15)x2% = 87%, tuy nhiên theo quy định thì mức hưởng lương hưu hàng tháng không được vượt quá 75%.

Tính đến ngày 17/3/2016 bác được 54 tuổi, theo quy định tuổi nghỉ hưu đối với nam là 60 tuổi. trường hợp của bác làm việc nếu làm việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc công việc có hệ số phụ cấp từ 0,7 trở lên thì độ tuổi nghỉ hưu đối với nam là 55 tuổi. Như vậy nghỉ hưu trước 2 tuổi, mức giảm trừ là 2×2%=4%.

Mức hưởng lương hưu trong trường hợp này là 75% – 4% = 71% mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Trân trọng.

Comments are closed.