Chuẩn bị ra mắt Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm Bảo Việt

logo-tap-doan-bv.jpgNgày 23/1 tới, Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm Bảo Việt tổ chức lễ ra mắt. Trong buổi ra mắt này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ trao giấy phép chấp thuận nguyên tắc thành lập cho Ngân hàng TMCP Bảo Việt.

Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 310/2005/QĐ-TTg phê duyệt đề án Cổ phần hoá TCty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt. Bước phát triển này của Bảo Việt nhằm thực hiện “Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010”, theo đó sẽ xây dựng Bảo Việt thành một tập đoàn tài chính đa ngành, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ, đầu tư, chứng khoán, ngân hàng. Sau một thời gian chuẩn bị, vào ngày 31/5/2007, việc IPO  Bảo Việt đã diễn ra với 59.440.000 cổ phần (bằng 8,74% vốn điều lệ), mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng được bán ra công chúng. Đây là một trong những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn  thực hiện bán đấu giá cổ phần, chính vì vậy, đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng  này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư. 

Vào ngày 13/9/2007, Bảo Việt đã ký hợp  đồng bán cổ phần của Bảo Việt cho HSBC Insurance-đối tác chiến lược nước ngoài duy nhất và Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VINASHIN)-đối tác chiến lược trong nước, đánh dấu sự hoàn tất quá trình cổ phần hóa TCty Bảo hiểm Việt Nam.

 

Tại buổi lễ ra mắt sắp tới, Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm Bảo Việt sẽ công bố quyết định thành lập Công ty mẹ-Tập đoàn Bảo Việt và quyết định thành lập lại các công ty con do Tập đoàn đầu tư 100% vốn: TCty Bảo hiểm Bảo Việt, TCty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt.

 

Cũng tại buổi lễ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ trao giấy phép chấp thuận nguyên tắc thành lập cho Ngân hàng TMCP Bảo Việt.

 

Comments are closed.