chudoai82@yahoo.com.vn.Tư vấn

EM đi làm ở công ty tổng mức lương của em là 3.500.000đ/1 tháng trong đó LCB của em là 2.000.000đ tiền phụ cấp trách nhiệm là 1.000.000đ, còn lại là tiền phụ cấp xăng xe và tiền cơm. Anh chị cho em hỏi em phải trích BHYT bà BHXH trên tổng múc lương nào của em. Em xin chân thành cảm ơn!
Mức lương đóng BHXH theo mức lương trong hợp đồng lao động. Như vậy bạn sẽ đóng BHXH-BHYT-BHTN với mức lương 2.000.000đồng không tính phụ cấp trách nhiệm.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.