Chubb Life Việt Nam ra mắt sản phẩm mới “Hoạch định Tài chính tương lai”

(WBH) Chubb Life Việt Nam vừa chính thức giới thiệu dòng sản phẩm “Hoạch định Tài chính tương lai” với 2 sự lựa chọn dành cho khách hàng gồm “Định hướng Bền vững” và “Định hướng Gia tăng”.

bao-hiem-chubb-life

Cụ thể, với sản phẩm mới “Hoạch định Tài chính tương lai”, 100% phí bảo hiểm đã đóng sẽ được phân bổ vào một tài khoản hợp đồng. Chubb Life Việt Nam không khấu trừ bất kỳ loại phí ban đầu mà khách hàng thông thường phải chịu khi tham gia bảo hiểm, giúp tăng thêm giá trị tích lũy cho tài khoản hợp đồng của khách hàng một cách vượt trội ngay từ khi mới ký kết hợp đồng bảo hiểm. 

Bên cạnh đó, vợ/ chồng/ con hợp pháp của Người được bảo hiểm chính có thể tham gia các quyền lợi Bảo hiểm gia tăng trong cùng một hợp đồng với Người được Bảo hiểm chính mà không phải trả thêm bất kỳ loại phí ban đầu nào.

Ngoài ra, khách hàng của dòng sản phẩm này còn được hưởng quyền lợi duy trì hợp đồng với giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng có thể được cộng thêm 12% trung bình giá trị tài khoản của 10 năm hợp đồng đầu tiên, và 18% trung bình giá trị tài khoản của 10 năm hợp đồng tiếp theo….

Ông Lâm Hải Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam cho biết, dòng sản phẩm mới “Hoạch định Tài chính Tương lai” càng góp phần khẳng định mạnh mẽ hơn cam kết dài lâu của chúng tôi trong chiến lược phát triển những sản phẩm bảo vệ và đầu tư, nhằm giúp khách hàng hoạch định tài chính tương lai của bản thân và gia đình một cách trọn vẹn nhất.

ST