Chưa nhận tiền thai sản hoalai23@rocketmail.com

Tên tôi là : phạm thị lài làm tại công ty : hansoll-daekwang apparel thuộc kcn bình đường. 12/1/2010 này tôi nghỉ sinh vào làm lại được 3 ngày sau khi nghỉ 5 tháng , nhưng tôi chưa được nhận tiền thai sản ,tiền lương , tiền thưởng tết . tôi hỏi tiền thai sản thì được nhân viên bên nhân sự trả lời là chưa có. vậy cho tôi hỏi thời gian bh chi trả cho thai san kể từ nộp đủ giấy tờ là bao lâu ? hiện này tôi đã làm đơn xin nghỉ việc vì bé sinh 35 tuần nhẹ kg nên không thể tiếp tục công việc và về quê miền trung thì tôi có được nhận tiền thai sản ko ? làm cách nào để nhận tiền .?
Khi cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ thì sẽ giải quyết trong vòng 15 ngày như vậy bạn phải liên hệ với Cty để nhận tiền. Ý định về quê thì khi nghỉ việc tại Cty bạn nên chuyển hồ sơ thất nghiệp về quê để được nhận trợ cấp thất nghiệp tại quê.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.