Chủ nhà chung cư buộc phải mua bảo hiểm cháy, nổ

Ngày 23-2-2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 23 quy định về nghĩa vụ bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy, nổ đối với chủ sở hữu các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ. Khoản 1, điều 3 Nghị định 23 quy định: “Cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại khoản 1 điều 2 Nghị định 23 dưới đây… phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ theo quy định pháp luật”. Theo khoản 1, điều 2 Nghị định 23, cơ quan, tổ chức và cá nhân đó là “Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79 năm 2014 của Chính phủ”. Theo khoản 9, phụ lục II, Nghị định 79 năm 2014 (hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy), nhà chung cư thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Bảo hiểm cháy nổ chung cư

Như vậy, có thể hiểu chủ sở hữu nhà chung cư là người sở hữu cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nên có nghĩa vụ mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Điều này có nghĩa, nếu chủ căn hộ chung cư không mua bảo hiểm là vi phạm pháp luật và căn cứ theo điểm a, khoản 2, điều 46 Nghị định số 167 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm cháy, nổ thì họ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 30-50 triệu đồng.

Xem thêm: bảo hiểm cháy nổ chung cư uy tíntư vấn bảo hiểm cháy nổ chung cư

Trên thực tế, đa số người dân sinh sống ở chung cư không biết quy định này hoặc biết nhưng ít người thực hiện. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi hiện nay, hàng tháng, người dân sống trong chung cư phải đóng khá nhiều khoản phí dịch vụ liên quan. Khoản phí này chiếm một tỷ lệ kha khá trong thu nhập của nhiều cư dân, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp. Do vậy, việc mua thêm bảo hiểm cháy, nổ sẽ tăng thêm gánh nặng về tài chính đối với họ. Đa số trường hợp người dân có mua bảo hiểm cháy, nổ là do họ vay vốn và thế chấp căn hộ tại ngân hàng. Mua bảo hiểm cháy, nổ là một trong các điều kiện vay tiền.

Thiết nghĩ, để quy định này có tính khả thi hơn trên thực tế, Nghị định 23 nên được điều chỉnh theo hướng cư dân được quyền chọn mua bảo hiểm cháy, nổ theo một trong hai cách: Hoặc cư dân mua bảo hiểm riêng lẻ cho căn hộ như hiện nay hoặc họ nộp một khoản tiền nhất định vào quỹ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do chủ đầu tư thành lập. Quỹ này sẽ được dùng để mua bảo hiểm cháy, nổ đối với toàn bộ các căn hộ trong tòa nhà chung cư (trừ các căn hộ đã mua bảo hiểm riêng lẻ và phần công trình thuộc nghĩa vụ mua bảo hiểm của chủ đầu tư). Số tiền mua bảo hiểm mà cư dân phải đóng nếu thông qua quỹ này cần nhỏ/ưu đãi hơn nhiều so với việc mua bảo hiểm riêng lẻ. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bàn giao lại quỹ này cho ban quản trị chung cư quản lý sau khi ban quản trị chung cư được thành lập. Việc thông qua một quỹ chung để mua bảo hiểm như vậy sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính cho người dân, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ trong việc khắc phục và phòng ngừa rủi ro – tất cả các căn hộ chung cư đều mua bảo hiểm.

Việc thông qua một quỹ bảo hiểm chung cũng giúp cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong việc kiểm tra cư dân đã đóng bảo hiểm này hay chưa. Từ đó, cơ quan chức năng có thể áp dụng các chế tài hành chính phù hợp và kịp thời theo quy định của pháp luật nhằm giúp đảm bảo sự công bằng cũng như phát huy được tính hiệu quả của quy định.

Theo (TBKTSG)