Chấp thuận nguyên tắc cấp phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Bảo Việt

tru-so-chinh-2.jpgNgân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt (BAOVIETBank) vừa nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc cấp giấy phép thành lập và hoạt động với số vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng.

Ba cổ đông sáng lập nắm giữ 56% vốn điều lệ là các pháp nhân: Tập đoàn Bảo Việt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VINAMILK), trong đó Tập đoàn Bảo Việt góp 40% vốn điều lệ. Các cổ đông sáng lập pháp nhân của BAOVIETBank đều là các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh; lĩnh vực hoạt động đa dạng và có thế mạnh về thương hiệu; mạng lưới chi nhánh, đại lý rộng khắp toàn quốc với mục tiêu chiến lược đưa Ngân hàng Bảo Việt trở thành ngân hàng có dịch vụ tốt nhất. BAOVIETBank sẽ khai thác hệ thống khách hàng, thế mạnh trong các hoạt động đầu tư tài chính, bề dày hoạt động, tiềm lực tài chính và năng lực quản trị điều hành doanh nghiệp của các cổ đông sáng lập. Trụ sở chính của Ngân hàng Bảo Việt được đặt tại Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt – số 8 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Việc ra đời Ngân hàng Bảo Việt là bước đi tiếp theo trong tiến trình thực hiện Đề án cổ phần Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 310/2005/QĐ-TTg ngày 28/11/2005.

Ngân hàng Bảo Việt ra đời trong bối cảnh hệ thống các ngân hàng Việt Nam đang trong quá trình tái cơ cấu và hiện đại hóa để đủ khả năng cạnh tranh trong tiến trình hội nhập. Với sự ra đời của BAOVIETBank, Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt sẽ phát huy lợi thế kinh doanh dịch vụ tài chính đa ngành, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện với các dịch vụ gia tăng về bảo hiểm, ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác. Việc tham gia vào hoạt động ngân hàng được coi là một bước đi phù hợp với xu thế chung của các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới, cũng như thể hiện cam kết của Bảo Việt với các nhà đầu tư trong quá trình cổ phần hoá, tiến tới hoàn thiện mô hình “siêu thị tài chính Bảo Việt”.

( Theo Bảo Việt)

 

Comments are closed.