Chính thức cấm “đèn trời” trên phạm vi cả nước

Nhiều vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra do thả đèn trời (ảnh: Việt Hưng).Thủ tướng Chính phủ ngày 17/7 đã ký ban hành Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời” trên phạm vi cả nước.
 
Quyết định quy định rõ trách nhiệm của các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Quyết định này để nhân dân hiểu và thực hiện nghiêm túc.

Còn Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên truyền cho thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên nhận thức những nguy hại của việc đốt, thả “đèn trời”.

Cũng theo Quyết định, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quyết định trên theo quy định của pháp luật.
Những người có công phát hiện, ngăn chặn việc sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, đốt và thả “đèn trời” sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quyết định sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Theo Dân Trí

Comments are closed.