Chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản cho người lao động như thế nào?

Có quy định từ tháng 01/2010, Doanh nghiệp giữ lại 2% quỹ BHXH để chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản cho Người lao động. Vậy đối với trường hợp DN ít lao động, số tiền DN giữ lại không đủ chi trả cho người lao động được hưởng trợ cấp thì sẽ giải quyết như thế nào?
Theo quy định của Luật BHXH thì doanh nghiệp giữ lại 2% để chi trả các chế độ ngắn hạn cho người lao động kịp thời . Vì vậy không thể làm sai luật.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.