Chi trả hơn 17,8 tỷ đồng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội

altThiếu tướng Nguyễn Đức Cường, Chính ủy Binh chủng Tăng-Thiết giáp khai mạc hội nghị.QĐND Online- Đó là con số được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 5 năm (2007-2011) thực hiện Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) và 3 năm (2008-2011) quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trong quân đội theo cơ chế mới, được Binh chủng Tăng-Thiết giáp tổ chức ngày 21-7.Cũng trong giai đoạn 2007-2011, Binh chủng Tăng-Thiết giáp đã thẩm định và đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng duyệt và cấp mới sổ BHXH cho gần 5.000 người; giải quyết chế độ hưu, phục viên, xuất ngũ cho hàng nghìn trường hợp; thu nộp BHXH hơn 80 tỷ đồng, thu nộp BHYT đạt gần 2 tỷ đồng.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và người chỉ huy đối với công tác BHXH; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền Luật BHXH; thường xuyên chăm lo xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác BHXH… là bài học kinh nghiệm được các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Là binh chủng kỹ thuật-chiến đấu với nhiều đơn vị có tổ chức, biên chế, nhiệm vụ và sử dụng lao động khác nhau, nhiều nhóm nghề của bộ đội tăng-thiết giáp được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, độc hại… nên việc thực hiện công tác BHXH của Binh chủng Tăng-Thiết giáp có đặc thù và khó khăn riêng. Tuy nhiên, thời gian qua Binh chủng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Tin, ảnh: Trung Kiên
www.qdnd.vn

Comments are closed.